Nyheter

Mistenker alvorlige feil og mangler

Foto: Sigurd Enge/Bellona

Publiseringsdato: 8. februar, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– For oss ser det ut som om lagringsanlegget ikke har vært i sertifisert stand. Vi forventer at det ikke blir satt i drift igjen før eventuelle feil er rettet opp, sier Bellonas Sigurd Enge.

Alarmen gikk i dag tidlig da det ble oppdaget at 100.000 liter diesel hadde lekket ut i sjøen ved Uno-X sitt anlegg på Karmøy i Rogaland. Ulykken skal ha skjedd i løpet av natten, i forbindelse med drenering av en lagringstank.

Bellonas rådgiver for skipssikkerhet, Sigurd Enge, var ved en tilfeldighet i Haugesund da hendelsen ble kjent. Etter et besøk på ulykkesstedet melder han at situasjonen nå ser ut til å være under kontroll.

– Det ble iverksatt en lokal oljevernaksjon da uhellet ble oppdaget. Den har vært vellykket, og omfanget av skadene på miljøet her vil sannsynligvis bli begrenset.

– Skal ikke skje

Enge er imidlertid sjokkert over at hendelsen i det hele tatt kunne oppstå.

– På moderne anlegg som er i forskriftsmessig stand, skal ikke slike uhell gi utslipp til sjø.

– Anlegget må ikke settes i drift igjen før man har rettet opp i de eventuelle feil og mangler som blir avdekket.

Avventer etterforskningen

Ifølge Bellona-rådgiveren skal slike anlegg ha sikkerhetsbarrierer i form av ekstra tanker. Disse skal stå klar til å fange opp utslippene dersom det oppstår lekkasjer i de ordinære lagrene. Han ser to mulige forklaringer på at utslippene ikke ble stanset før de nådde sjøen: Alternativ én er at disse ekstra tankene også har vært lekk. Alternativ to er at de var for små for et så stort utslipp, og at dieselen derfor flommet over og rant videre mot havet.

– Her er det åpenbart mye som ikke har fungert. Hadde det ikke vært for den vellykkede oljevernaksjonen, kunne dette blitt stygt – ikke minst med tanke på at dette er et område med mye havstrømmer, slik at dieselen kunne spredd seg langt, sier Enge.

Bellona-rådgiveren, som også er skipper på miljøskipet S/Y Kallinika, forteller at miljøstiftelsen kommer til å følge ulykkesetterforskningen tett.

Kontaktpersoner for pressen:
Sigurd Enge, rådgiver skipssikkerhet: 97087533, sigurd@bellona.no
Andreas Kokkvoll Tveit, informasjonsrådgiver: 48103464, andreas@bellona.no

Alle fotografiene i denne artikkelen kan fritt brukes mot kreditering av Sigurd Enge/Bellona.

Kontaktpersoner for pressen:
Sigurd Enge, rådgiver skipssikkerhet: 97087533, sigurd@bellona.no
Andreas Kokkvoll Tveit, informasjonsrådgiver: 48103464, andreas@bellona.no

Alle fotografiene i denne artikkelen kan fritt brukes mot kreditering av Sigurd Enge/Bellona.