Nyheter

Framtidas drivstoff for skip

Sigurd Enge,seniorrådgiver i Bellona.
Sigurd Enge, Bellona, her på befaring ved havaristen Full City utenfor Langesund.
(Foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona)

Publiseringsdato: 24. mai, 2011

Skrevet av: Sigurd Enge

Jeg er overbevist om at gass har en fremtid som drivstoff til skip, skriver Bellona-rådgiver og skipper Sigurd Enge i denne kommentaren.

Bruk av gass som drivstoff på skip har økt kraftig siden bilfergen M/F Glutra ble levert i 2000. M/F Glutta var den første LNG-drevne båt i Norge.

Gass som drivstoff har mange fordeler sammenliknet med olje, men også utfordringer som ikke er løst. Jeg er overbevist om at gass har en fremtid som drivstoff til skip og at utfordringene med uforbrent metan er mulig å løse. I fremtiden må LNG (liquefied natural gas) produseres ved hjelp av bioenergi til erstatning for dagens fossile LNG. Da vil LNG bli en del av løsningen på klimaproblematikken.

Barnesykdommer

Teknisk Ukeblad publiserte mandag 23. mai en artikkel hvor de fremstiller bruk av LNG (gass) på skip som en klimaversting. Bakgrunnen er uforbrent metan som slippes ut gjennom eksosen. Metan er en aggresiv klimagass som har 21 ganger større effekt enn CO2. Det betyr at 1 gram metan har samme effekt som 21 gram CO2.

Produsentene av gassmotorer jobber med å redusere metanlekkasjen. Metanutslippene vil bli lavere når annen generasjons LNG-motorer er på plass. Bruken av LNG på skip er forholdsvis ny og man kan si teknologien er «umoden».  Enhver ny teknologi må gjennom flere generasjoner før man har optimale driftsbetingelser.

Mange fordeler

Det som er viktig er at LNG har et stort potensiale for å bli et mer miljø- og klimavennlig alternativ til tungolje og diesel. Det er flere grunner til LNG kan bli fremtidens løsning:

 • – Eliminerer utslipp av SO2 – det er ikke svovel i LNG
 • – 80-90 % reduksjon av NOx – renere og bedre forbrenning
 • – Sterkt reduserte utslipp av partikler – som følge av et renere drivstoff
 • – Reduserte utslipp av CO2 – teoretisk potensiale på 30-35 % reduksjon
 • – Ingen miljøskade ved havari og ulykker – i motsetning til tungolje vil ikke LNG forurense kysten, men fordampe til luften
 • – LNG er egnet til bruk i brenselsceller – som er mer energieffektiv
 • – LNG kan produseres fra biologisk materiale – og etter hvert erstatte fossil LNG

Utfordringer som kan løses

Det er likevel flere utfordringer som må overvinnes før miljø og klimaeffekten er optimal.

 • – Metanslippene må elimineres
 • – Standarder for fylling, lagring og transport må forbedres
 • – Distribusjon og logistikk må forbedres
 • – Kapasiteten for produskjon av bio-LNG må økes

Å løse disse utfordringene krever forskning, fremsynte politikere og næringsaktører med riktig fokus.

Sigurd Enge,

fagrådgiver Bellona