Nyheter

Felles standard for landstrøm til skip

Komiteen, som utarbeider en internasjonal standard for landstrøm, på befaring på Hjortneskaia – der Norges første landstrømanlegg settes i drift mandag 10. oktober 2011.
Andreas S. Mathismoen/Bellona

Publiseringsdato: 7. oktober, 2011

Skrevet av: Marianne Alfsen

Hvis skip som ligger til kai får strøm fra land, reduseres utslippene dramatisk. Snart er en felles, internasjonal standard for hvordan det skal gjøres på plass. – En milepæl som vil gi løpefart til en viktig miljøløsning for skipsfarten, mener Sigurd Enge i Bellona.

Denne uken har den internasjonale komiteen, som skal utarbeide standarden, hatt møte i Bellonas lokaler i Oslo. En fem år lang prosess går mot slutten. Nå er det bare finjusteringer som gjenstår før standarden er klar.

– Vi håper at standarden kan tre i kraft i løpet av våren 2012, sier nordmannen Ragnar Gjørven.

Han leder komiteen, som ble opprettet av tre internasjonale tungvektere: International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC) og amerikanske Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 30 representanter fra store elektrofirmaer, klasseselskaper og internasjonale havner deltar i utviklingen av standarden.

Betydelig effekt

Skip trenger strøm, også når de ligger til kai – blant annet til lys, ventilasjon, oppvarming og drift av tekniske installasjoner. Vanligvis får skipene elektrisitet fra egne kraftverk ombord, som går på fossilt drivstoff. Ved å koble skipet på landstrøm ved kaien, reduseres utslippene av både CO2, NOX, SOX og partikler. I tillegg til å gi bedre luft lokalt, er landstrøm et fornuftig klimatiltak.

I USA finnes nå landstrøm i mange havner. I Norge lanseres det første landstrømanlegget på Hjortneskaia i Oslo mandag 10. oktober 2011.

– Både redere og havnemyndigheter har imidlertid brukt mangelen på en internasjonal standard som unnskyldning for ikke å satse på landstrøm. Vi har snart eliminert den unnskyldningen, sier Gjørven.

Et spark bak

Du kjenner deg kanskje igjen: På ferietur i utlandet passer ikke mobilladeren i støpselet på hotellrommet. Slik er det for skip som skal koble seg på landstrøm også. Derfor er en felles, internasjonal standard så avgjørende for at landstrømløsningen skal realiseres globalt.

– Dette blir et uhyre viktig gjennombrudd for skipsfarten, som vi håper og tror vil sette fart i satsningen på tvers av verdenshavene, mener Sigurd Enge, rådgiver for marin forvaltning i Bellona.

Han og Bellona har engasjert seg aktivt i landstrømspørsmålet i flere år. 

– Bellona har vist seg som en løsningsorientert pådriver, sier Gjørven, som setter pris på at stiftelsen har stilt sine lokaler til rådighet for komiteens avgjørende møte.

 

Pressekontakt:

Sigurd Enge, rådgiver for marin forvaltning, 970 87 533, sigurd@bellona.no