Nyheter

Utslippene i luft- og sjøtransport må ned

Publiseringsdato: 1. desember, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

– Faktiske utslipp må ned, sa Bellonas internasjonale seniorrådgiver Svend Søyland, da han snakket på det offisielle FN -arrangmentet “UN takes action” under klimatoppmøtet i Durban på onsdag.

Bellonas Svend Søyland var invitert av FN til å snakke på et offisielt arrangement i FN-regi der samtlige FN-organisasjoner forklarte og redegjorde for hva de ulike organisasjonene gjør for å kutte utslipp. Svend Søyland var invitert for å representere Bellona og Clean Shipping Coalition.

Kvantesprang nødvendig

Søyland pekte i sin 10 minutters innledning på hvilke tiltak luft- og sjøtransporten må gjennomføre for at FNs klimapanel med 85% kutt innen 2050  skal kunne bli realisert.

– Til tross for at det er mange gode løsningsforslag på bordet, hersker det ingen tvil om at aktører innen luft- og sjøtransport næringen må ta et kvantesprang for at klimakrav skal bli tilfredsstilt, sa Svend Søyland til en svært engasjert forsamling av delegater fra nasjonalstater, FN-organisasjoner og miljøvernorganisasjoner.

[picture1{Fagrådgiver internasjonal klimaspørsmål, Svend Søyland.}]Skip som går på sol

Søyland pekte i sitt innlegg på hvilke markedsbaserte og teknologiske tiltak som må til. Han trakk også frem et par gode norske eksempler i sitt innlegg.

– Klimautfordringene for skipsfarten har skapt pioneerer i næringslivet.  Bellona er stolte av å samarbeide med Eidesvik og Wilhelmsen, som begge har svært gode eksempler på miljøvennlige løsninger for skipsfarten, fortalte Søyland.

Les mer og se video om Wilhemsens konseptskip E/S Orcelle, skipet som går på sol, vind, bølger og brenselceller. Skipet har null utslipp.

Et godt rammeverk

Søyland la i sitt foredrag også vekt på fordelene for bedrifter som går foran med gode klimatiltak, som med stor sannsynlighet vil hente ut en gevinst på lang sikt:

– En slik investeringsgevinst vil være lettere å hente inn gjennom tydeligere og mer forutsigbare rammevilkår i internasjonal klimapolitikk, og her spiller alle aktører i Durban en sentral rolle, avsluttet Søyland.