Nyheter

Bellona etterlyser sterkere fokus på sjøsikkerhet i Oslofjorden

Publiseringsdato: 17. september, 2013

Skrevet av: Bellona

Fiskeri- og kystdepartementet har nettopp avsluttet høringen av utredning av lostjenesten. I sin høringsuttalelse 16. september etterlyser Bellona større miljø- og sikkerhetsfokus. – Økt trafikk inn Oslofjorden uten los, som utredningen foreslår vil øke risikoen for ulykker som i verste fall kan bety oljeutslipp i våre nyopprettede marine nasjonalparker, Ytre Hvaler og Færder, sier Bellonas Sigurd Enge.

Rammene for utvalget er «at sjøsikkerheten ikke svekkes i forhold til dagens nivå». – Dette er for svakt fra departementet. Målet burde være økt sikkerhet og redusert risiko, fastslår Bellonas fagleder innen skipsfart, Sigurd Enge.

I utredningen foreslås det å opprette et nytt losbordingsfelt i området ved Bastøy for deler av trafikken inn Oslofjorden. Et nytt bordingsfelt ved Bastøy vil ha et mye mindre areal og trangere farvann med mer trafikk for å ta om bord og kvitte los.

– Bellona mener dette vil svekke sikkerheten uten at det nødvendigvis vil gi besparelser totalt sett med hensyn til losbruk og tilbringertjeneste, uttaler Sigurd Enge. – Ved å åpne dette området for skipstrafikk uten los vil man ha mindre kontroll over navigatørenes kompetanse, fortsetter han.

Kompetanse viktigst

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) sin konvensjon som regulerer internasjonale krav til sertifisering og vakthold (STCW) forutsetter ikke utdanning eller testing av kystnavigasjon for å få farledsbevis. Det betyr at det ikke er noen selvfølge at navigatørene har denne erfaringen fra skole eller fart før de eventuelt ankommer Oslofjorden.

– I dag er lostjenesten kanskje det mest kostnadseffektive tiltaket for økt skipssikkerhet på norskekysten. Bellona mener farledsbevisordningen må påse at hver enkelt navigatør har de nødvendige kunnskaper til å seile i farvannet, understreker Enge.

Bellona foreslår i stedet å samle bordingsfeltene for innseiling til Fredrikstad/ Sarpsborg/ Halden og Oslofjorden til Færder bordingsfelt. – Dette vil både minske antall seilaser uten los eller farledsbevis i indre farvann, og forenkle logistikken rundt tilbringertjeneste, forklarer Sigurd Enge. – I forhold til utvalgets forslag med å utvide fra to til tre bordingsfelt kan dette dessuten representere en betydelig besparelse, fortsetter han.

De siste årene er det etablert marine nasjonalparker på begge sider av Oslofjorden, Ytre Hvaler og Færder nasjonalparker. Å sikre disse farvannene med en god lostjeneste vil være i tråd med regjeringens beslutning om å gi Ytre Hvaler og Færder bedre beskyttelse mot akutt forurensning, avslutter Sigurd Enge.

Kontakt Sigurd Enge: 97087533/ sigurd@bellona.no