Nyheter

Pressemelding: Nytt losbordingsfelt ved Bastøy truer nasjonalparker

Sigurd Enge
Sigurd Enge

Publiseringsdato: 17. juni, 2014

Bellona frykter at Samferdselsdepartementet gambler med sikkerheten i våre marine nasjonalparker og at de ikke har lært av Full City-ulykken utenfor Langesund sommeren 2009, hvor 1.000 tonn tungolje lekket ut og griset til 75 kilometer kystlinje mellom Nevlunghavn i Vestfold og Lillesand i Aust-Agder, eller Godafoss-grunnstøtingen i 2011 hvor Hvaler maritime nasjonalpark ble tilgriset av oljesøl.

– Bruk av los reduserer risikoen for havari og kollisjon, og dermed faren for oljesøl. Vi mener at et vedtak som innebærer at man vil tillate skip på opptil 150 meter – som har tungolje i bunkerstankene, vanligvis ført av utenlandsk offiserer og mannskap med begrenset lokal kunnskap – å ferdes uten los, strider mot forpliktelsene vi har overfor nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder. At denne typen skip skal få gå helt til Bastøy ved Horten før de må ha en los ombord vil være uansvarlig, sier Enge.

Største havariene skjedde uten los ombord
De tre største havariene som har skjedd langs norskekysten siden 2007 skjedde alle uten los ombord. MS Server som havarerte utenfor Fedje i 2007, Full City som havarerte ved Langesund i 2009 og Godafoss som grunnstøtte på Hvaler i 2011 førte alle til omfattende naturskader fra oljesøl og opprydningsarbeid i milliardklassen.

– Utfallet ved disse hendelsene kunne vært helt annerledes med en lokalkjent los ombord, og vi mener at det er feil å lage et nytt losbordingsfelt lenger inne i Oslofjorden, sier Enge.

Ingen kostnadsbesparelse – bare økt risiko
Losutvalget legger til grunn at såkalte lospliktfrie korridorer, som området de nå anbefaler fra Ferder til Bastøy, bør utvides der dette gir kostnadsbesparelser samlet sett og sjøsikkerheten opprettholdes på dagens nivå eller bedres.

– Potensialet for kostnadsbesparelsene som de legger til grunn er at skip vil sparer en time eller to med losgebyr. Ved å opprette et tredje bordingsfelt mot dagens to øker imidlertid totalkostnadene, og siden lostjenesten er brukerfinansiert vil de økte kostnadene bli fordelt på næringen. Når man så legger til grunn at lostjenesten per i dag er det mest kostnadseffektive tiltaket for økt skipssikkerhet på norskekysten, så vil opprettelsen av et nytt losbordingsfelt havarerer på sin egen urimelighet, forklarer Enge.

Bellona foreslår i stedet å samle bordingsfeltene for innseiling til Fredrikstad/ Sarpsborg/ Halden og Oslofjorden til Færder bordingsfelt.

– Dette vil både minske antall seilaser uten los eller farledsbevis i indre farvann, og forenkle logistikken rundt tilbringertjeneste, sier Enge som er klar i sin anbefaling til utrederne; – Spar disse utredningspengene, for svaret er allerede gitt!

For mer info og ytterligere kommentarer:
Bellona-rådgiver Sigurd Enge – Mobil 970 87 533 – sigurd@bellona.no