Nyheter

Nytt internasjonalt miljøsamarbeid om skipsfart: – Vi skal gjennom en skipsrevolusjon

Signering med Damen i Stavanger
Signering med Damen i Stavanger
Damen

Publiseringsdato: 18. mars, 2015

Krever reduserte miljø- og klimautslipp fra skipsfarten: Miljøstiftelsen Bellona inngår et treårig samarbeid med det store nederlandske skipsverftet Damen. Samarbeidet skal handle om hvordan fremtidens skip skal se ut.

Samarbeidet er et direkte svar på at FN nå roper et varsku for fremtidige klimagassutslipp fra skip vil øke. FNs sjøfartsorgan IMO har kommet med nye tall som viser at utslipp fra skipstransport fram mot 2050 vil øke med 250 prosent, og dermed spiser opp klimakutt i andre sektorer.

Nærskipsfarten i Europa består av rundt 50 000 fartøyer i ulik størrelse. Disse vil i perioden frem til 2050 gradvis fases ut og erstattes med nye.

-De skipene som produseres i dag vil ha en levetid i minst 30 år. Verftsindustrien har en meget sentral rolle i klimakampen. Fremtidens skip er på tegneblokka, og vi trenger visjonære designere, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Både Bellona og Damen anerkjenner at dagens globale skipsfart må foreta en forpliktende omstilling dersom verden skal lykkes med sine klima- og miljømål.

Nå lanserer miljøorganisasjonen og skipsverftet et felles fremstøt for å redusere klimautslippene til nærskipsfart, ferger, hurtigbåter og flåten knyttet til havbruksnæringen.

Signering Damen
Frederic Hauge, Bjørg Tysdal Moe (viseborgermester, Stavanger), Bea ten Tusscher (Nederlands Ambassadør) og Arnout Damen (teknisk direktør, Damen) signerer avtalen mellom Bellona og Damen i Stavanger 18.mars 2015. Foto: Damen

– Bellona jobber for at fremtidens skip skal bort fra fossile energikilder. Samarbeidet vil gi oss ny kunnskap om innovativ skipskonstruksjon. Den globale skipsfarten slipper i dag ut store mengder CO2, svoveloksid, nitrogenoksid og andre gasser som er skadelig for klima og miljø, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Også Damens representant på skipsverftets kontor i Stavanger, Remko Hottentot gleder seg til et nært samarbeid med Bellona:

-Damen har et sterkt fokus og bevissthet på bærekraftige løsninger i hele vår virksomhet. Vi jobber med å få til alternative løsninger som skal redusere skadelige miljøutslipp fra den maritime næringen både til luft og til sjø, sier Remko Hottentot.

Bellona-leder Frederic Hauge trekker frem at Bellona alltid jakter på løsninger som bidrar til å redusere klimautslipp.

-Det er en stor europeisk skipsflåte som trenger fornyelse. Dette samarbeidet med Damen setter Bellona bedre i stand til å endre de politiske og økonomiske rammevilkårene både i Norge og internasjonalt, sier Hauge.

-I likhet med hele norske maritime miljø har Bellona mye å lære av Damen når det gjelder hvordan fremtidens skipsfart skal se ut. Bellona opplever Damen som en internasjonal trendsetter som utfordrer norske kompetansemiljøer på en positiv måte, sier Hauge.

Hauge er klar på at samarbeidet posisjonerer Bellona til å påvirke både norsk og europeisk skipsindustri på en annen måte enn tidligere.

-Bellona har jobbet med maritim politikk på høyeste internasjonale nivå i snart 20 år fra kontorene våre i Oslo og Brussel. Dagen i dag en viktig milepæl i vårt skipsfartsarbeid. Nå skal vi gjennom tilgang til ny kunnskap og ny teknologi utfordre politikere og næringsliv både i Norge og Europa norsk med en helt annen tyngde enn tidligere, avslutter Hauge.

For mer informasjon og ytterligere kommentarer, vennligst kontakt:

Magnus Borgen – Kommunikasjonssjef Bellona – 977 28 476 – magnus@bellona.no

Remko Hottentot –Manager Damen in Norway – 482 08 111 – remko.hottentot@damen.com