Nyheter

Signerer ny miljøavtale

Fagsjef i Bellona, Hallstein Havåg.
Fagsjef i Bellona, Hallstein Havåg.
Bellona

Publiseringsdato: 27. mai, 2015

Miljøstiftelsen Bellona og Multi Solutions AS inngår et treårig miljøsamarbeid. – Vi ønsker å fremme ny miljøteknologi som kan redusere miljøavtrykket fra både skipsfart og matproduksjon i havet, sier fagsjef i Bellona Hallstein Havåg.

Bellona har tro på den teknologiutviklingen som Multi Solution driver og er glade for at de nå er med på et treårig samarbeid.

– Bellona jobber hver dag med å bidra til teknologiutvikling og med å løfte frem løsninger og metoder som innebærer reduserte utslipp av miljøgifter og annen forurensning, sier Hallstein Havåg.

Det er gledelig at vi nå får Multi Solutions med på arbeidet med å redusere forbruket av ikke-fornybare og knappe ressurser, slik at man begrenser uønskede ringvirkninger på det biologiske mangfoldet, fortsetter han.

Multi Solutions fra Husnes i Hordaland ble startet i januar 2013 og driver med rengjøring av overflater og av alle væskeførende, driftskritiske systemer ombord i skip og rigg. Selskapet har nylig fått på plass det siste og avgjørende leddet i sin produktportefølje, en kobberfri og miljøvennlig coating/impregnering.

– Vi er utrolig glade for at vi har fått til dette faglige og langsiktige arbeidet med Bellona, sier Egil Fallmyr i Multi Solutions.

Selskapets representant peker spesielt på kobberfri impregnering av oppdrettsnøter samt coating/bunnsmuring av skip som to viktige satsingsområder nå i innledningsfasen.

– Oppdrettsnøter som er behandlet med vår kobberfrie impregnering skal kunne stå i sjøen hele perioden fra utsett til slakt, med mindre behov for å vaske bort påvekstorganismer fra nøtene enn med dagens teknologi, sier Fallmyr.

Dette minker behovet for håndtering av fisken, og dermed reduserer risikoen for rømming. Dette er i seg selv et miljøforbedringspotensial.

– Videre vil trolig rensefisk være mer effektiv til å fjerne lus fra fisken når den ikke har påvekstorganismer på nøtene som alternativ til å beite på, forklarer Fallmyr fra Multi Solution.

Teknologien er i dag under utprøving i samarbeid med Marine Harvest ASA.

– I juni i år skal CGG/Eidesvik bunnsmøre sitt fartøy «M/V VIKING VISION» med vår kobberfrie hybridbunnsmurning når den dokkes i Singapore. Bunnsmurningen er godkjent som «Biocide free» av både Lloyds og DNV-GL. Beregninger viser at den miljøvennlige bunnsmurningen også vil kunne gi en drivstoffbesparelse sammenlignet med de vanlige kobberholdige bunnsmurningene som brukes i dag.

Bellona er spent på å se resultater fra de pågående feltforsøkene innen havbruks- og shippingnæringen, og gleder seg over at samarbeidet vil styrke Bellonas kartlegging av beste tilgjengelige løsninger for minimering av kjemikaliebruk.

– Det er denne typen ideer og nye løsninger verden trenger for å løse en del av miljøutfordringene vi står overfor. Det er givende prosesser for våre fagfolk å følge tett, avslutter Havåg.