Nyheter

Batteriferger knuser diesel på lønnsomhet

En fersk studie avdekker at det vil være lønnsomt å skifte ut 70 prosent av norske ferger til enten batteri- eller hybriddrift.
En fersk studie avdekker at det vil være lønnsomt å skifte ut 70 prosent av norske ferger til enten batteri- eller hybriddrift.

Publiseringsdato: 20. august, 2015

Skrevet av: Ellen Viseth

En fersk studie avdekker at det vil være lønnsomt å skifte ut 70 prosent av norske ferger til enten batteri- eller hybriddrift.

Av de totalt 180 fergene som krysser norske fjorder, vil det lønne seg å skifte ut 84 av fergene til batteridrift og 43 ferger til hybrid drift. Det tilsvarer over 70 prosent av den norske fergeflåten. Det er hovedkonklusjonen i en fersk studie som Siemens har utført i samarbeid med Bellona.

Les hele mulighetsstudien om batteriferger her

Studien tar utgangspunkt i erfaringene fra den batterifergen «Ampere», som har benyttet de elektriske løsningene fra Siemens.

– Vi ser at elektrisk drift knuser dieselferger på lønnsomhet for syv av ti ferger. At så mange fergestrekninger allerede viser seg egnet for elektrifisering er svært positivt. Derfor bør vi sette oss høye mål om raskt å få på plass de neste batterifergene i Norge, sier Odd Moen som leder marinedivisjonen i Siemens.

Nedbetalt på fem år

Hovedfunnene i undersøkelsen er svært oppløftende med tanke på å få ned utslippene fra fergeflåten i Norge:

  • 84 ferger egner seg for helelektrisk drift
  • 43 ferger egner seg for hybrid-teknologi
  • Totalkostnaden er 3,5 mrd kroner (inkludert infrastruktur og ladeløsninger), men besparelsen vil bli 700 millioner pr år. Ekstrainvesteringene ved el-drift vil altså være nedbetalt i løpet av 5 år pga lavere kostnader til drivstoff og vedlikehold (levetiden til en ferge er 30-40 år).
  • Tiltaket vil redusere CO2-utslippene med 300.000 tonn i året. Det tilsvarer en stor, norsk industribedrift, eller 150.000 biler.

Siemens: Teknologien er moden

Batterifergen Ampere ble satt i drift i vinter, men så langt har ingen andre ferjestrekninger fått elektrisk drift. Nå krever Bellona at batteri- og hybridferger blir standarden når staten og fylkene utlyser nye anbud på de aktuelle strekningene.

Frederic Hauge Bellona-leder Frederic Hauge. Credit: Bellona

– Omstillingen må starte nå. De nærmeste årene ti nye fergestrekninger med totalt 22 ferger ut på anbud. 20 av dem egner seg for batteridrift. Teknologien finnes og det er økonomisk lønnsomt. Det er ikke lenger noe alternativ å fortsette med miljøfiendtlige dieselferger, sier Frederic Hauge, faglig leder i Bellona.

Han krever at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen følger opp Sundvolden-erklæringen, der det står at regjeringen vil «Utarbeide krav om at alle nye offentlige kjøretøy, og alle nye drosjer, ferger, rutebåter og dieseltog, benytter lav- eller nullutslippsteknologi når teknologien tilsier dette.»

Både Bellona og Siemens har sett seg lei på at regjeringen og Solvik-Olsen gjemmer seg bak at teknologien ikke er moden.

– Ampere har tilbakelagt en strekning tilsvarende en halv gang rundt jordkloden. Teknologien fungerer, det er bare å ta den i bruk, sier Odd Moen i Siemens.