Nyheter

Pressemelding: – Stø kurs mot lavere utslipp fra norsk skipsfart

Bellonas olje-rådgiver Sigurd Enge er strålende fornøyd med dagens vedtak i Vågan kommunestyre.
Det var en utrolig nervepåkjenning å være ansvarlig, å være skipper. Jeg har aldri vært så sliten i hele mitt liv som da dette var over, sier Sigurd Enge
Bellona

Publiseringsdato: 9. september, 2015

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

På en pressekonferanse tirsdag 8. september ble det klart at norsk sjøtransport få investeringsstøtte til energi- og klimatiltak. Enovas nye programtilbud til transportbransjen inneholder store satsinger både på sjø og land. Bellona er svært fornøyde med det nye tilbudet til havs.

Skipsfartsrådgiver Sigurd Enge i Bellona har i samarbeid med blant annet Maritim Bransjeforening i Norsk Industri og en rekke maritime næringsaktører kommet med innspill og konkrete forslag til ENOVA.

– Enova har gjort en grundig jobb med sitt nye program. De har lyttet til aktører som kommer med gode løsninger. Dette gir inspirasjon til Bellonas arbeid og bedre rammevilkår for næringslivet, sier Sigurd Enge, skipsfartsrådgiver i Bellona.

Bellona  er klare på at det er helt avgjørende å realisere en overgang til lavutslippsløsninger som elektriske ferger.

– Dagens rammevilkår er tilpasset gårsdagen dieselmekaniske løsninger. Bellona har gjennom en fersk studie vist at elektrisk fremdrift lønner seg økonomisk for 70 % av den norske fergeflåten, sier Enge.

Han spår at dieselmotorer om kort tid blir å finne på museum.

– Dieselmotorer er forurensingens svar på skrivemaskiner med kulehode og rettetast. Det er ingen grunn til vente når det gjelder å få norske ferger over på elektrisitet. Å skape en elektrisk fremtid er virkelig en god måte å forvalte skattepengene våre på, sier Enge.

– Elektriske løsninger har litt høyere investeringskostnad, men mye lavere driftskostnad. Derfor har Bellona lenge etterspurt en finansieringsløsning der Enova går inn med finansieringsbistand som gjør dette bedriftsøkonomisk realiserbart. Dagens nyheter er derfor gode nyheter, sier Enge.

Kan være et endelig gjennombrudd for landstrøm

Landstrøm for skipssfarten er også en tilgjengelig løsning som har et stort potensiale for utslipps- og utgiftsreduksjoner.

Fraværet av et spleiselag med det offentlige har ført til en saktere utrulling enn Bellona har ønsket.

Bellona mener nå at Enova får en viktig rolle som jokeren som får fortgang rundt en infrastruktur med landstrøm i norske havner.

– Et flertall av redere, havner, kommuner, fylkeskommuner og Stortinget ønsker å ta i bruk landstrøm for å redusere utslippene, sier Sigurd Enge.

– En av flaskehalsene har vært tilgang til nok elektrisk kapasitet på kaiene og fergeleiene. Bellona mener myndighetene nå må gi nettselskapene oppgaven med å føre nok strøm frem til kaikanten. Det vil gjøre det lettere for både redere og havnemyndigheter å installere nødvendig utstyr, sier Enge.

Bellona mener også at dagens lansering på Hurtigruten nettopp viser mulighetene som finnes til havs.

– Hurtigruten viser i dag et eksempel på den store viljen og det fantastiske potensialet som næringen selv har til å redusere klimagassutslipp gjennom mange forskjellige løsninger. De er også en svært viktig ambassadør for norsk maritim næring og norsk kysttransport. De går tydelig foran på miljø og klima, og det gleder en som meg som har jobbet med lavutslippsløsninger i Bellona i snart 30 år, avslutter Enge.