Nyheter

Fire norske skip på asiatiske strender

Skipsopphugging
Skipsopphugging

Publiseringsdato: 6. februar, 2016

Skipsopphugging på strender er verdenst farligste arbeid. Statistikken for 2015 viser at fire norske skip ble hugget opp på strender i Asia. Skipene var eid av Golden Ocean, Jebsen og Odfjell.

I tillegg har Berge Bulk hugget to skip i Pakistan. Dette selskapet er registrert i Bermuda, men Berge Bulk Norway AS står som «Commercial operator».

– Av totalt 17 norske skip som ble hugget opp i fjor, endte fire på strender i India, Pakistan og Bangladesh. Det er en nedgang fra året før, men det er likevel fire for mange, sier Bellonas shipping-rådgiver Sigurd Enge.

Se hele listen her:

Flere velger Bangladesh

I 2015 ble det totalt hugget 768 skip globalt hvorav 469 havnet på strendene i India, Pakistan og Bangladesh. Det er en nedgang fra 2014 hvor tallene var 1026 skip totalt og 641 på strendene. Lavere stålpris og en lite gunstig valutautvikling i bl.a. India gir en dårligere pris for eierne. Derfor utsettes opphuggingen i håp om økte priser og større profitt.

På tross av nedgangen total øker andelen skip som havner på strendene i Sørøst-Asia og Bangladesh tok igjen India som det landet som hugget mest tonnasje. Hvert av landene hugget opp 194 skip i fjor.

ingressimage_sigurd.JPG Sigurd Enge

– På strendene i Bangladesh er håndtering av farlig avfall under enhver kritikk. Barnearbeid er også svært utbredt. Det er trist at rederne fortsatt velger å sende skip dit. De rederne som velger en slik løsning er med på å holde liv i en industri som bryter menneskerettene og forgifter miljøet på det groveste, sier Sigurd Enge.

Hvor ille dette er for helsen til arbeiderne og befolkningen i områdene rundt finnes det ingen god oversikt over, men det skjer stadig dødsulykker under arbeidet med opphuggingen.

Rederiforbundet sier stopp

I august i fjor endret Rederiforbundet sine råd til medlemmer og fraråder nå skipsopphugging på strender. De er den første rederiorganisasjonen som gir et så klart råd.

Etter at forbundet vedtok denne politikken, har bare ett norsk skip (Odfjells «Bow Victor») blitt hugget opp i India. Dette skipet ble hugget på Kalthia-verftet som nylig har fått en attest fra det japanske klassifiseringsselskapet Class NK. Attesten bekrefter at verftet har det som skal til for å operere i henhold til Hong Kong-konvensjonen.

Men Bellona er fortsatt skeptisk til alle verftene i Alang, inkludert Kalthia.

– Dette verftet har papirene i orden, men lite tyder på at det er bygget opp et fullverdig verft på denne stranden. Det er bygget et betongfundament, men avfall faller fortsatt ut i tidevannssonen, sier Enge.

– En prøveklut som lukter surt

– Det eneste vi vet er at tidligere drift ikke har holdt mål. For å kunne vurdere aktiviteten trenger vi tredjepartskontroll og åpenhet. Men hverken media eller miljøorganisasjoner er velkommen innenfor portene, sier Enge.

– Opphuggingen av Bow Victor ved Kalthia-verftet er en prøveklut, og den kluten lukter litt surt. Det er ikke gjort over natten å endre bedriftskultur, ledelse og rutiner. Har verftet ambisjoner om å gjøre dette ordentlig, ønsker vi dem lykke til. Men etterprøvbar dokumentasjon på miljø, helse og arbeidsforhold er det eneste som overbeviser oss, sier Enge.

Han sier at Bellona er i dialog med Odfjell og vil følge opphuggingen nøye.

For mer info eller flere kommentarer, ring Sigurd Enge på tlf 970 87 533.

Lær mer om skipsopphugging på sidene til våre samarbeidspartnere i NGO Skipbreaking Platform.