Nyheter

Grønn skattekommisjon bommer om miljøavtaler

Daglig leder i Bellona, Hallstein Havåg.
Daglig leder i Bellona, Hallstein Havåg.

Publiseringsdato: 11. mars, 2016

Bellona er sterkt uenig i kritikken mot miljøavtalen for NOx. Erfaringene viser tvert imot at miljøavtaler kan være et godt virkemiddel også for andre typer utslipp.

Denne uken gikk fristen ut for å si sin mening om forslagene fra Grønn Skattekommisjon. Blant svært mange forslag som Bellona reagerer på, er utvalgets angrep på miljøavtaler generelt – og miljøavtalen for NOx spesielt.

Grønn Skattekommisjon skriver at avgift er et «bedre virkemiddel for å oppnå kostnadseffektive utslippsreduksjoner enn avtaler med rett til avgiftsfritak». Derfor anbefaler de at bruken av miljøavtaler, herunder avtalene for NO og SO, evalueres med «vekt på kostnadseffektive utslippsreduksjoner og prinsippet om at forurenser betaler.»

Selv om utvalget ikke foreslår å avvikle NOx-avtalen nå, er det ikke vanskelig å lese mellom linjene at de ønsker avtalen dit pepper’n gror. Kanskje for å friste finansminister Siv Jensen, skriver de at «avvikling av avtalene om NOx (…) har potensial til å bidra med avgiftsinntekter.»

Bellona er sterkt uenig i kritikken mot miljøavtalen for NOx. Erfaringene viser tvert imot at miljøavtaler kan være et godt virkemiddel også for andre typer utslipp. NOx-avtalen kombinerer hensynet til miljø og næringsliv, og miljøresultatene er gode.

I dag betaler installasjoner på sokkelen den høyeste satsen inn til næringslivets NOx-fond, mens en stor del av utslippskuttene som har fått støtte fra fondet har skjedd i skipsfarten. Slik har NOx-avtalen sørget for at en næring med høy betalingsevne har finansiert utslippskutt i næringer med sterk internasjonal konkurranse.

Altså fører NOx-avtalen til store utslippskutt samtidig som man unngår «utslippsflukt», det vil si at forurensende virksomhet flyttes til land med svakere miljøreguleringer. Da foretrekker Bellona at man sørger for miljøtiltak og utslippskutt i Norge. Det vil gi både teknologisk utvikling og arbeidsplasser. Utslippsflukt er en av de største styringsutfordringene i miljøpolitikken. Derfor er det vanskelig å forstå at kommisjonen hakker på det som faktisk fungerer.

En NOx-avgift uten mulighet for fritak – som utvalget ser ut til å foretrekke – kan selvsagt også gi utslippskutt. Dessverre ville det også ha negative konsekvenser for næringslivet. For de delene av industrien, kystflåten og den havgående flåten som er omfattet av NOx-avgiften, ville en avgift uten fritaksmulighet føre til en forverret konkurransesituasjon.

NOx-fondet er blant de mest vellykkede innenlandske utslippsreduserende tiltakene Norge har stått for de siste tiårene. Den bør derfor videreføres.

 

Denne kronikken ble først publisert i Bergens Tidende 9. mars.