Nyheter

Viktig miljøvedtak for skipsfarten

Skip som går på tungolje har store utslipp av svovel, sot og partikler.

Publiseringsdato: 27. oktober, 2016

Skrevet av: Ellen Viseth

IMO (International Maritime Organization) har fattet et miljøvedtak som vil ha store positive konsekvenser for utslippene fra skipsfarten: Fra 2020 er det bare lov å bruke drivstoff som har mindre enn 0,5 prosent svovel. I dag er grensen 3,5 prosent. - Dette vedtaket vil ha store positive gevinster for miljø og helse, sier seniorrådgiver Jan Kjetil Paulsen i Bellona.

Torsdag 27.oktober fattet IMO (International Maritime Organization) et miljøvedtak som vil ha store positive konsekvenser for utslippene fra skipsfarten: Fra 2020 er det bare lov å bruke drivstoff som har mindre enn 0,5 prosent svovel. I dag er grensen 3,5 prosent.

– Dette vedtaket vil ha store positive gevinster for miljø og helse. Svovel forårsaker 100.000 for tidlige dødsfall hvert år, særlig i tett befolkede kystområder i Asia, sier seniorrådgiver Jan Kjetil Paulsen i Bellona.

Han er veldig glad for at vedtaket skal gjelde fra 2020, og ikke ble utsatt til 2025 slik enkelte industriinteresser har ønsket. – Det ville medført hundretusenvis av for tidlige dødsfall, sier Paulsen, og viser til en analyse gjort av Finlands meteorologiske institutt.

For skipsfarten innebærer vedtaket at de må gå over til lavsvolvel-drivstoff, -gass eller installere rensesystemer (scrubbere) som fjernet svovel-utslippene. Dette vil påvirke alle store norske rederier som går i internasjonal skipsfart. For kystnære områder i Nordsjøen og Østersjøen er dette allerede innført. Også Hurtigruten bruker lavsvolvel-drivstoff allerede.

– Flere store, norske rederier vi har snakket med ønsker dette forbudet velkomment. De har allerede forberedt seg på dette vedtaket og er klare til å gjøre endringer innen fristen i 2020, sier Paulsen.

IMO-møtet diskuterte også et mulig forbud mot bruk av tungolje i Arktis. Dette blir den neste store, maritime kampsaken for Bellona.

– I dag er det ikke lov å kjøre på tungolje i Østersjøen og langs norskekysten opp til Stadt. Men der stopper forbudssonen, ironisk nok. Derfor er det en viktig kampsak for oss å stoppe bruk av verdens skitneste drivstoff i et av verdens mest sårbare havområder, sier shipping-rådgiver Sigurd Enge.