Nyheter

Flytende atomkraftverk langs norskekysten bekymrer

Det baltiske skipsverft

Publiseringsdato: 13. juni, 2017

Skrevet av: Kjetil Grude Flekkøy

- En ulykke kan bli svært alvorlig. Bellona er bekymret over planene om å slepe et atomkraftverk langs norskekysten neste vår eller sommer.

– En ulykke kan gi alvorlige konsekvenser. Bellonas Nils Bøhmer er bekymret over planene om å slepe et atomkraftverk langs norskekysten.

Lekteren «Akademik Lomonosov»

  • 144 meter lang, 30 meter bred og 10 meter høy
  • Russisk prototyp på ny type flytende atomkraftverk
  • Har to uraniumsdrevne reaktorer, nok til å forsyne en storby med 200 000 mennesker
  • Skal produsere strøm til området rundt Pevek nordøst i Russland

Kilde: Rosatom – Russlands statlige atomenergiselskap

Akademik Lomonosov flytende atomkraftverk bygges i St. Petersburg Det er enorme dimensjoner over det flytende atomkraftverket Akademik Lomonosov. Her under bygging i St. Petersburg Credit: Det baltiske skipsverft

Akademik skal slepes helt fra St. Petersburg i Østersjøen, nordover rundt norskekysten til et verft i Murmansk. Derfra skal det til området utenfor Pevek i det østre Sibir. Ved Pevek skal det erstatte et atomkraftverk fra 1974. Det nye atomkraftverket har to reaktorer ombord, basert på ubåtteknologi.

LES:

Atomreaktorer monteres på flytende atomkraftverk - Akademik Lomonosov - St Petersburg Atomreaktorene monteres ombord på det flytende atomkraftverket Akademik Lomonosov i St. Petersburg. Credit: Det baltiske skipsverft

– Selv om reaktorene er nye og bedre enn mange ombord i eldre ubåter, kan mye gå galt. Det har vi sett før, for eksempel i 1994 da krysseren «Murmansk» slet seg og ble liggende i fjæra på Sørøya, sier daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer. Der ble den liggende i 16 år.

– I verste fall kan det starte en ukontrollert kjedereaksjon med brann ombord mens lekteren er underveis. Det vil gi radioaktive utslipp og svært alvorlig forurensning lokalt.

Det er foreløpig usikkert om russerne vil montere inn brensel i reaktorene mens Akademik ligger i St. Petersburg, for eksempel for å testkjøre anlegget. Gjør de det, vil det være radioaktivitet i det brukte brenselet i reaktorkjernen, ellers ikke.

Akademik har ingen egne propeller og er derfor helt avhengig av tauhjelp for å kunne flyttes. Samtidig gjør størrelsen dette til en vanskeligoperasjon.

Bøhmer mener det viktigste norske myndigheter kan og bør gjøre, er å skaffe seg nok informasjon, både om brensel ombord, type brensel og planen for slepet. Da kan man ha slepebåter klar langs kysten – i tilfelle noe går galt.

Bellona er også bekymret over at Rosatom ønsker å eksportere denne typen flytende kraftverk til store deler av verden. Ifølge Rosatom selv har 15 land sagt de ønsker å leie inn slike flytende atomkraftverk.

Ifølge Aftenposten vil Akademik Lomonosov ha en levetid på omkring 40 år. Hvert 12. år må flåten taues tilbake fra Sibir til Rosatom i Murmansk for service og reparasjoner.

Det betyr at det kan bli mange atom-transporter langs utsatte kyststrekninger i mange år fremover.