Media

Flytende atomkraftverk Akademic Lomonosov flyttes – St. Petersburg

Flytende atomkraftverk Akademic Lomonosov flyttes - St. Petersburg

Flytende atomkraftverk Akademic Lomonosov flyttes – St. Petersburg