Nyheter

Elektrisitet er grunnlaget for omstilling av maritim sektor

<i><small>Regal Princess til kai i Oslo.</small></i>
Regal Princess til kai i Oslo.
Jan Kjetil Paulsen

Publiseringsdato: 30. april, 2018

Regjeringen skal utarbeide en nasjonal plan for infrastruktur for alternative drivstoff for transportsektoren. I dette innspillet minner Bellona Samferdselsdepartementet om hvor viktig elektrisitetsutbyggingen er for skip og havn.

Bellonas innspill bygger på visjonen om nullutslipp i skipsfarten innen 2050.

Bellona vil ha:

  • nasjonale og miljødifferensierte havneavgifter.
  • nasjonalt organisert utbygging av landstrøm.
  • egne økemerkede midler for utbygging av landstrømsanlegg til cruiseskip.
  • landstrøm og ladestrøm i kystrutehavnene.
  • etablering av landstrøm i resten av stamnetthavnene og ladestrøm etter behov.
  • optimalisering av skipsanløp for best utnyttelse av landstrømanlegg.
  • bruk av nettkapasiteten til hydrogenproduksjon.
  • utredning av potensialet i fiskerihavnene og oppdrettsanleggene.

Bruk av elektrisk energi i transportsektoren har vist seg å være en svært effektiv måte å redusere klima- og andre helseskadelige utslipp på.

I tillegg til at det er rikelig mengder med fornybar energi, er den også svært billig her i Norge. Maritim næring har også omfavnet denne energiformen, og vi opplever en eventyrlig vekst i batteri-elektriske fartøy. Ny teknologi på dette området har blitt tatt i bruk, eller vil bli det, i nærmest alle skipssegmenter som operer langs kysten.

Hydrogen produsert med fornybar elektrisk kraft vil utgjøre en viktig del av energimiksen for skipsfarten. Det er avgjørende at infrastrukturen legger til rette for at Norge skal kunne utnytte potensialet i maritim elektrifisering.

Les hele innspillet fra Bellona til Samferdselsdepartementet her.