Media

Panel på bellonaforum

Paneldeltakere: Arnt Einar Litsheim, adm. dir. i Norske Havner; Lars Ljoen, CEO Carnival Maritime, Are Nævra, stortingsrepr. SV; Olav Bratland, styreleder Stranda Havnevesen; Inge Tangerås, daglig leder Cruise Norway.