Nyheter

Landstrøm for cruise en del av løsningen

<i><small>«Nivåene av farlig luftforurensning er enkelte dager så høye at de kan føre til forverring av sykdommene i luftveiene og til hjerte- og karsykdommer hos dem som allerede har en sykdom», skrev Folkehelseinstituttet i et brev til stiftelsen Geirangerfjorden Verdensarv. (Kilde: Dagbladet)</i></small>
«Nivåene av farlig luftforurensning er enkelte dager så høye at de kan føre til forverring av sykdommene i luftveiene og til hjerte- og karsykdommer hos dem som allerede har en sykdom», skrev Folkehelseinstituttet i et brev til stiftelsen Geirangerfjorden Verdensarv. (Kilde: Dagbladet)
Peter Remøy Paulsen

Publiseringsdato: 25. juli, 2018

Skrevet av: Jan Kjetil Paulsen

Bellonas samarbeidspartner Carnival Corp. vil være med og ta regninga. Seniorrådgiver skipsfart Jan Kjetil Paulsen mener det er et godt eksempel på at næringslivet i dag ofte er den viktigste endringsagenten for nye miljøløsninger.

Norge tror vi er best i klassen på miljøtiltak for skipsfarten, men faktum er at vi henger bakpå på mange områder. Både i amerikanske og tyske havner kobler cruiseskip seg på landstrøm og reduserer lokal forurensning.

Vi har sett bildene av smogen som ligger over Bergen og fjellene i Geiranger som er innhyllet i en sky av røyk. Selv om antall turister som kommer med cruiseskip er i mindretall i forhold de som kommer landeveien eller med fly, så er det cruiseskipene som legges best merke til med de ruvende skipene og den rykende skorsteinen mens de ligger ved kai.

Nei fra Enova
Nå har diskusjonen omkring landstrøm til cruise pågått noen år uten at noe har skjedd. Stortingspolitikerne har  i flere sammenhenger vært positive, og «alle» har ventet på at Enova endelig skulle bevilge penger til det første cruiseprosjektet. Men nå har både ENOVA-sjef Nils Kristian Nakstad og Klima- og miljøminister Ola Elvestuen en gang for alle slått en spiker i den kista: Enova-midler blir ikke lagt på bordet for å redusere utslippene fra cruiseskip!

Jan Kjetil Paulsen Jan Kjetil Paulsen, Bellona Photo:

Verdens største cruiserederi bekrefter at de kan bidra med både teknologi og kompetanse på landstrøm, og ikke minst at deres 36 skip (hittil) med landstrømanlegg ombord vil koble seg til og benytte slike anlegg så fort de er tilgjengelig. Han går også langt i å antyde at Carnival vil være med å ta regninga på landanlegget.

Dette er et godt eksempel på at næringslivet ofte er den viktigste endringsagenten for miljøløsninger i dag!

Myndighetene må på banen
Nå må også norske myndigheter kjenne sin besøkelsestid for aktiv dialog – landstrøm vil både redusere forurensing og gi lokale kraftselskaper et nytt og viktig markedsområde. Skal turisme bli den nye oljen, og næringen vokse slik prognosene tilsier, må det utvikles gode og bærekraftige løsninger. Investering i landstrøm i de største havnene er en forutsetning for bærekraftig utvikling og lokal verdiskaping.

Stortinget har vedtatt landstrøm – det er bare å sette i gang.

Stortingets klimastrategi for 2030 som ble vedtatt i mai i år,  heter det at det skal etableres landstrøm i de største cruisehavnene innen 2025. Arbeidet med dette bør settes i gang snarest og for de største havnene som allerede har gjort det meste av planleggingsarbeidet (Bergen), vil dette kunne være på plass allerede til neste år. Hverken miljøet, turistene eller de lokale destinasjonene trenger å tåle enda en sesong med røyk og forurensing!

Bakgrunn
– Landstrøm for cruise kan bidra til å redusere både klimagasser og lokale utslipp som NOx og partikler.
– Bellonas rapport  «Bedre klima og smartere økonomi», En mulighetsstudie  om landstrøm i norske havner (2016)