Media

Cruisebåter i Geirangerfjorden.

«Nivåene av farlig luftforurensning er enkelte dager så høye at de kan føre til forverring av sykdommene i luftveiene og til hjerte- og karsykdommer hos dem som allerede har en sykdom», skrev Folkehelseinstituttet i et brev til stiftelsen Geirangerfjorden Verdensarv. (Kilde: Dagbladet)

De norske klimagassutslippene er redusert med