Media

Landstrømanlegg

Strømforbruket til fergene som er koblet til anlegget tilsvarer nesten 400 boliger årlig.