Nyheter

Bellona krever gransking av «Harrier»-saken

Skandaleskipet Harrier
Skandaleskipet Harrier
Ole Stian Bockelie, Miljødirektoratet

Publiseringsdato: 29. november, 2019

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Skandaleskipet Harrier forårsaket et oljesøl i tyrkiske farvann – Bellona og NGO Shipbreaking Platform krever granskning av om det var forsvarlig av norske myndigheter å sende skipet til Tyrkia.

I et brev til klima- og miljødepartementet krever Bellona og Shipbreaking Platform en gjennomgang av myndighetenes håndtering av Harrier forut for reisen til Tyrkia.

Harrier ble i 2017 lagt i norsk arrest etter at Wirana Shipping forsøkte å smugle skipet til ulovlig strandopphugging i Pakistan. Selv om saken fortsatt var under etterforskning fikk selskapet tillatelse til å ta skipet til opphuggingsverftet Sok i Tyrkia. Ved ankomst i tyrkiske farvann, forårsaket skipet et oljesøl.

– Vi ønsker gjennom granskningen å finne ut om myndighetene sikret at skipet var i god nok sjødyktig stand til å gjennomføre turen til Tyrkia, og vi vil ha klarhet i om oljesølet kunne vært unngått hvis feil eller svakheter hadde blitt avdekket av Miljødirektoratet, Sjøfartsdirektoratet eller Norsk Gjenvinning, mens skipet lå i arrest i Norge, sier Sigurd Enge som er fagansvarlig for shipping i Bellona.

Motorhavari ved Jæren
Harrier ble arrestert i forbindelse med at skipet opplevde motorhavari ved Jæren, da de skulle forlate Norge.

– Spinsfjorden i Farsund kunne blitt ødelagt i generasjoner om det hadde skjedd et oljeutslipp her, uttalte ordføreren i Farsund, Arnt Abrahamsen til NRK.

Harrier arrestert for andre gang
I Tyrkia bøtla myndighetene Wirana med 4,8 millioner dollar, nærmere 44 millioner norske kroner, for oljesølet Harrier forårsaket og kostnadene for det påfølgende opprydningsarbeid. Det tyrkiske verfet Sok hadde imidlertid overtatt eierskapet til Harrier, uten at Wirana hadde informert dem om oljesølet.

– Ett år etter oljesølet ligger Harrier fortsatt i arrest, fordi verftet Sok og Wirana krangler om hvem som skal betale boten. Forsvarlig opphugging av det norske skandaleskipet lar seg således fortsatt vente på, forteller Enge.

Norges første dom for beaching-planer
I henhold til Baselkonvensjonen er det ikke lov å sende farlig avfall fra i-land til u-land.  Opphuggingsklare skip går under klassifiseringen farlig avfall. Ved hjelp av en «cash buyer» oppgir imidlertid enkelte redere falske erklæringer om videre drift eller reparasjon av skip når de selger sine utrangerte skip, og de omgår på den måten lovgivningen som forbyr opphugging av skip i u-land, såkalt beaching.

– Det er et kjent problem at redere i vinnings øyemed omgår loven, ved å selge sine utrangerte skip til «cash buyere». Wirana er et slik selskap, sier Ingvild Jenssen, leder for NGO Shipbreaking Platform.

Harrier-saken fortsetter
Wirana Shipping godtok dommen for smuglingsforsøket av Harrier og betalte boten på 7 millioner kroner til norske myndigheter. Forsikringsselskapet Skuld Maritime Agency og sjøgarantiselskapet Aqualis Offshore er imidlertid fortsatt under etterforskning i samme sak.

 • Skuld Maritime Agency for å ha utstedt en ”last voyage for breaking in Pakistan”-forsikring.
 • Aqualis Offshore for å ha gitt to forskjellige sertifiseringer samme dag som avreisen skulle skje, én til Dubai og én til opphuggingsreisen til Pakistan – kun dokumentet om videre operasjon i Dubai ble fremvist norske myndigheter.

– Det er ikke mulig å smugle skip til opphuggingsstrendene i Sør-Asia uten denne typen hjelpere. Det er viktig at myndighetene holder samtlige aktører ansvarlig, slik at vi får bukt med beaching-problemet, sier Ingvild Jenssen.

– Myndighetene har med denne foreløpig ene dommen, gjort et viktig etterforskningsarbeid som vil bli lagt merke til i det internasjonale shippingmiljøet. Vi håper det vil få redere til å tenke seg om før de bryter loven. Deres higen etter ekstra gevinst går på bekostning av miljø og verftsarbeidernes liv og helse, og det er ikke greit, avslutter Sigurd Enge.

Hendelsesforløpet:

 • Juli 2015 – Den norske rederen Georg Eide selger Harrier til Julia Shipping, et postboksselskap knyttet til «cash buyer» Wirana Shipping.
 • Februar 2017 – MS Harrier legger ut på reise til opphugging i Gadani, Pakistan.
 • Februar 2017 – Skipet får motorhavari utenfor Jærenstredet.
 • Februar 2017 – Bellona og NGO Shipbreaking Platform sender bekymringsmelding til norske myndigheter om at det foreligger planer om ulovlig opphugging av Harrier.
 • Juli 2017 – Mens skipet ligger i arrest i Farsund finner miljødirektoratet bevis for at skipet var på vei til ulovlig skipsopphugging i Pakistan.
 • August 2018 Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet gir Wirana Shipping og MS Harrier de nødvendige tillatelser til å ta skipet til opphugging i Tyrkia.
 • September 2018 – Verftet Sok overtar eierskap til Harrier.
 • September 2018 Tyrkiske myndigheter bøtlegger Wirana med4.8 millioner dollar, tilsvarende ca. 44 millioner norske kroner, for oljeutslipp og tilhørende opprydningsarbeid.
 • Oktober 2019 – Wirana Shipping får syv millioner i bot av Økokrim for smuglingsforsøk.
 • Per dags dato – Harrier ligger hos verftet Sok i Tyrkia, opphuggingen starter ikke før boten er betalt.