Nyheter

Krever ny kurs for Nasjonal Transportplan

Sjøtransport av gods har i snitt halvparten av klimautslippene sammenlignet med biltransport på samme strekningen, skriver kronikkforfatterne.
Sjøtransport av gods har i snitt halvparten av klimautslippene sammenlignet med biltransport på samme strekningen, skriver kronikkforfatterne.
Thinkstockphotos

Publiseringsdato: 23. mars, 2021

Skrevet av: Bellona

Regjeringens manglende investeringer i sjøtransport og jernbane vil hindre Norge i å nå utslippsmålene sine, advarer Bellona og flere andre organisasjoner i en felles kronikk. – Nasjonal Transportplan, slik den fremstår i dag, må revideres kraftig før den stemmer med terrenget, eller rettere sagt farvannet, sier Bellonas seniorrådgiver Sigurd Enge.

Les kronikken her.

Regjeringen lanserte 19. mars Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022 til 2033. Planen legger fram regjeringens transportpolitikk og prioriteringer for land, sjø og luftfart de neste 12 årene.

I en kronikk publisert på nettsidene til fagtidsskriftet Moderne Transport, går Bellona og 20 andre miljø- og bransjeorganisasjoner kraftig ut mot den nye planen.

Gods på sjøen er bedre for klimaet

Organisasjonene peker blant annet på manglende investeringer i overføring av godstransport fra veg til sjø og jernbane, som er viktige tiltak for klima, naturmangfold og reduksjon av mikroplast i naturen. Sjøtransport av gods har i snitt halvparten av klimautslippene sammenlignet med biltransport på samme strekningen, ifølge Riksrevisjonen.

For selv om det siden 1990-tallet har vært tverrpolitisk enighet om å flytte godstransport fra veien til sjø og bane, har utviklingen gått i feil retning, skriver de undertegnede.

Gigantiske veiprosjekter trumfer sjøtransporten

Sigurd Enge, fagansvarlig for shipping og Arktis i Bellona, påpeker at mens transportplanen også inneholder flere positive elementer, er han kritisk til hvor lite penger som skal gå til forbedringer og utslippskutt i sjøtransportsektoren.

Sigurd Enge Sigurd Enge, fagansvarlig shipping og Arktis Photo:

– Av 1200 milliarder settes det av 33 til sjøtransport. Over halvparten av pengene – 17,8 milliarder – skal brukes på drift, vedlikehold, sjøsikkerhet og oljevernberedskap. Utbedringer av farleder og innseilinger får 12, 6 milliarder. Disse prioriteringene er viktige og riktige, men da er det kun 2,5 milliarder – fordelt på 12 år – til tilskuddsordninger som skal bidra til de endringene i sjøtransporten som skal kutte 50% av utslippene i dette tiåret, forklarer han.

– Det betyr at sjøtransporten fremdeles er kraftig underprioritert i forhold til for eksempel gigantiske veiprosjekter, fortsetter Enge.

Må prioritere der det monner 

Enge løfter frem verdens første skipstunnel, Stad, som det viktigste tiltaket som kan bidra til å flytte godstransport fra landeveien og over på båt.

– Det er positivt, men resten av planen vil ikke føre oss til utslippsmålene vi har satt oss, sier han.

Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022-2033 er vår siste mulighet til å gjøre endringer i transportsystemet som bidrar til å nå klimamålene for 2030, advarer organisasjonene, og oppfordrer regjeringen til å endre kurs.

– Næringslivet er klare til å ta sin del av jobben, men trenger en regjering som er villig til å prioritere der det monner, konkluderer Enge.