Nyheter

Bellona og Armach lanserer samarbeid

En robot fra Armach Robotics renser skipsskrog.
En robot fra Armach Robotics renser skipsskrog.

Publiseringsdato: 5. oktober, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

–  Begroing på skipskrog er et globalt problem, og for å løse globale problemer må vi samarbeide globalt.

–  Begroing på skipskrog er et globalt problem, og for å løse globale problemer må vi samarbeide globalt. Sammen med amerikanske Armach Robotics skal skal vi jobbe for å aksellerere bruken av proaktiv skrogrens og samtidig øke kunnskapen om hvilke begrensninger og risiko denne løsningen innebærer, sier daglig leder i Bellona, Hallstein Havåg.

2016_Hallstein_Havåg-NB-1 Hallstein Havåg, daglig leder Bellona

Begroing på skip har lenge vært et stort problem for miljøet og er en av de største truslene mot havmiljøet. Biologiske arter havner i økosystemer de ikke hører hjemme, og i tillegg fører begrodde skrog til at skip må bruke mer drivstoff, og dermed også slippe ut mer klimagasser, enn om de seiler med rene skrog.

En bedre håndtering av dette problemet vil gi betydelige miljømessige og  økonomiske fordeler.

Armach Robotics har som mål å være i forkant av løsninger for skrogeffektivitet og proaktivt skipsvedlikehold. Arbeidet vårt med Bellona og andre er avgjørende for å informere og veilede en industri som står overfor raske endringer rundt skipseffektivitet i nær fremtid, hvor nye forskrifter for energieffektivitet (EEXI) og karbonintetsitet (CII) blir innført i 2023, sier VP  i Armach Robotics, Rob Howard.

Rob Howard Rob Howard, VP i Armach Robitics

Armach og Bellona skal sammen med Clean Hull Inititaive, jobbe mot et felles mål om å forbedre tilretteleggingen for proaktiv skrogrensing over hele verden. Målet er å øke bevisstheten og forståelsen for problemet blant beslutningstakere.

 – Proaktiv skrogrensing har et stort potensial for å redusere miljø- og klimaavtrykket fra internasjonal skipsfart. Bellona jobber mot internasjonal bevissthet og felles standarder, og vårt samarbeid med Armach vil bare styrke vår evne til å skape en positiv innvirkning på klima og miljø, sier Hallstein Havåg.

 

Om Armach Robotics:

Armach ble innlemmet i november 2021 som et spin-out-selskap fra Greensea Systems Inc., og tilbyr skipseiere en proaktiv, autonom robotrengjøringsløsning i vann. Armach utnytter spesialbygd robotikk med proprietær navigasjon og operativ programvare for å effektivt og raskt rense skipsskrog