Nyheter

– Heller her enn der

Seniorrådgiver Sigurd Enge snakket om cruisetrafikk i Haugesund.
Seniorrådgiver Sigurd Enge snakket om cruisetrafikk i Haugesund.
Sverre Meling

Publiseringsdato: 16. januar, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

Seniorrådgiver Sigurd Enge i Bellona ga kommunepolitikerne i Haugesund noe å tenke på i forrige uke. – Om Norge sier nei til cruiseskipene, går de et annet sted, sa han.

Bystyret i Haugesund har hatt et ønske om å bli bedre informert om cruisenæringen. Byen og regionen har sett en eksplosiv vekst i antallet besøkende cruiseskip og cruiseturister.

«Grunntonen i både byen som på Haugalandet for øvrig, har vært positiv til dette, men det er blitt stilt spørsmål omkring miljøbelastningen. Derfor var en rekke innledere fra reiselivsnæringen, cruisenæringen spesielt og miljøbevegelsen inviterte til rådhuset i Haugesund for å møte lokalpolitikerne,» skriver Maritimt Forum, som var til stede på møtet.

Bellonas Sigurd Enge poengterte at det arbeides med teknologiutvikling i cruisenæringen og at forutsetningene er gode i Norge for å få beveget næringen i klimavennlig retning.

– Det nytter ikke bare å være imot noe. Det hjelper ingenting, sa han.

Enge mener at cruisenæringen har et stort potensial for utslippskutt og må utvikle teknologi som kommer alle skipskategorier til gode.

–Det må legges en strategi som er tuftet på et plussregnskap for klima og miljø, og selvfølgelig også økonomisk og for lokalsamfunnet. Infrastrukturen i regionen må utvikles, ikke slites ned. Elektriske busser, elektriske båter og en bedret ladeinfrastruktur for buss og tungtransport må etableres. Tilbud og attraksjoner må ha en tydelig miljøprofil og et økologisk grunnlag, sa Enge.

Enge mener også at cruiseskipene med best miljø- og klimaprofil må prioriteres. Det bør inngås langsiktig partnerskap med cruiserederiene, helst i samarbeid med andre cruisedestinasjoner og landstrøm må være en forutsetning for alle cruiseanløp i Haugesund.

– Cruise er nok et økonimisk plussregnskap for Haugalandet, men må også bli det i miljøregnskapet, sa Enge. Han viste ikke bare til mer klimavennlig fremdrift for cruiseskipene, men også blant annet til landstrømløsninger, elektrifisering av bussene som tar turistene ut i regionen fra cruisehavnen på Garpeskjær og til en miljøvennlig infrastruktur samlet sett.

Havnene i Kristiansand, Bergen og Ålesund tilbyr landstrøm for cruiseskip. Karmsund Havn ved Haugesund skal etter planen kunne tilby landstrøm til cruiseskipene fra april i år.