Media

Medlem av Ekspertkomiteen for The Heyerdahl Award 2023, Sigurd Enge fra Bellona.

Medlem av Ekspertkomiteen for The Heyerdahl Award 2023, Sigurd Enge fra Bellona.

Medlem av Ekspertkomiteen for The Heyerdahl Award 2023, Sigurd Enge fra Bellona.