Nyheter

Bellona jubler: Rederiforbundet varsler slutt på skipsopphugging på asiatiske strender

Skipsopphugging på asiatiske strender
Skipsopphugging på asiatiske strender
NGO Shipbreaking Platform

Publiseringsdato: 17. august, 2015

I en artikkel og kronikk i Dagens Næringsliv i dag snur Rederiforbundet og sier nei til at skip skal hugges opp på strendene. -Dette er en stor og viktig seier for oss Bellona, sier Bellona-rådgiver Sigurd Enge. -Rederiforbundets snuoperasjon viser at de nå inntar samme prinsipielle standpunkt som Bellona, nemlig at «beaching» ikke bør finne sted i 2015, sier Enge.

Sigurd Enge er klar på at det er en modig beslutning Rederiforbundet tar i dag.

-Norge går foran som første land i verden med å fraråde redere å hugge opp skip på strender. Dette vil vekke betydelig oppsikt internasjonalt, sier Bellona-rådgiveren.

–Rederiforbundet blir nå en sterk støttespiller i vårt internasjonale arbeid med å få slutt på «beaching». Bellona vil definitivt si «look to Norway» på dette feltet framover, sier Enge.

Bellona er spesielt glade for at Rederiforbundet nå ønsker å ta et ambisiøst og seriøst samfunnsansvar. Han forventer nå at beslutningen vil styrke det voksende markedet for seriøse skipsopphuggere.

10 års lang kamp kronet med seier

Bellona har siden 2005 jobbet med miljøfarlig og rettighetskrenkende skipsopphugging på strendene i India, Pakistan og Bangladesh.

Miljøstiftelsen har en rekke ganger presset myndigheter og redere til å slutte med praksisen. Totalt har rundt 150 norskkontrollerte skip blitt hugget opp på strendene sidene 2009.

-Dette har vært 150 skip for mange.  En historisk skamplett på gode norske maritime tradisjoner, sier Enge.

De siste årene har vi imidlertid sett at antallet norske skip går ned. I 2014 ble for første gang ingen norske skip hugget opp på strender i Bangladesh og Pakistan. Bare sju norskkontrollerte skip ble hugget opp på indiske strender i 2014.

–Dette viser at godt påvirkningsarbeid nytter, sier Sigurd Enge.

Langt fra slutt – kampen fortsetter

Enge sier Bellona og de gode internasjonale partnerne i NGO Shipbreaking Platform vil fortsette å overvåke situasjonen på strendene i Sørøst-Asia.

-Det er fortsatt en stor internasjonal jobb å ta fatt på, sier Sigurd Enge.

Han viser til avsløringen tidligere i august der to John Fredriksen-kontrollerte skip endte opp på strender i Bangladesh og Pakistan.

NGO Shipbreaking Platform er en samling av 19 internasjonale miljø- og menneskerettighetsorganisasjoner. I sin siste kvartalsrapport for 2.kvartal 2014 melder paraplyorganisasjonen om minst seks dødsfall ved opphugging av skip på strendene i Asia i april, mai og juni.

Den ferske kvartalsrapporten viser at europeiske rederier fortsetter å sende sine skip til opphugging på stender i Asia. I andre kvartal endte 52 skip på strendene i India, 42 i Bangladesh og 37 i Pakistan.

-Vi forventer at de norske medlemmene til Sturla Henriksen og Rederiforbundet vil følge rådene. Jeg kan garantere at Bellona vil fortsette å utlevere norske redere som nå lukker øyne og ører og bokstavelig talt stikker hodet i sanden, avslutter Enge.

Politiske fakta:

Hong Kong-konvensjonen krever at det utarbeides en oversikt over helse- og miljøfarlige komponenter i skipene, verifisering og sertifisering av skipene, i tillegg til at opphuggingen skjer på godkjente opphoggingsanlegg. Kun Norge, Frankrike og Kongo har ratifisert.

Hong Kong-konvensjonen har krav som mange land oppfatter som krevende, blant annet kravet om at de store opphuggingslandene ratifiserer. Verken India, Bangladesh eller Pakistan ønsker å gjøre dette.

Bellona frykter imidlertid at selv om HKC skulle tre i kraft at den ikke vil forandre dagens praksis. Svakheten er at konvensjonen ikke tar et klart standpunkt mot opphugging utført av ufaglærte arbeidere – som i den vestlige delen av verden er forbudt.

EU-regelverket er enda ikke helt i mål. Det er fortsatt ikke ulovlig for EU-eide skip med «Beaching».

 EU regelverket ble adoptert i desember 2013 (entered into force) og vil tre i kraft (applicable) senest 2019, men mest sannsynlig i 2017. EU-Kommisjonen er forventet å publisere en liste over aksepterte opphuggingssteder i 2016, og dette vil føre til tidlig ikrafttredelse. EU-regelverket vil juridisk bare omfatte skip som seiler under et EU/EFTA.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Magnus Borgen, 97728476/ magnus@bellona.no