Nyheter

Miljødirektoratet: Tide Carrier får ikke forlate Norge

Tide Carrier.
Tide Carrier.
Miljødirektoratet

Publiseringsdato: 6. april, 2017

Skrevet av: Ellen Viseth

- Skipet både er avfall og har farlig avfall ombord, sier Miljødirektoratet. De mistenker at skipet er på vei til opphugging på en strand i Pakistan.

Etter ti år i opplagkastet det 28 år gamle lasteskipet «Tide Carrier» (tidl. «Eide Carrier») loss fra Høylandsbygd i februar i år. Reisen ble kort: Skipet havarerte ved Feistein fyr på jærkysten onsdag 22. februar. Det ble oppdaget en rekke feil og mangler ved skipet, i tillegg til en stor flenge i skroget. Skipet ligger nå til kai i Gismarvik i Tysvær. Sjøfartsdirektoratet har ikke greid å oppdrive en eier, og man vet dermed heller ikke hvem som skal betale regningen for redningsaksjonen og kaileien.

Bellona har varslet om sterke mistanker om at skipet egentlig var på vei til opphugging på en strand i Asia da det forliste. Dette er en svært ulykkesutsatt, helsefarlig og miljøskadelig måte å skrape sip på, som også Rederiforbundet fraråder for sine medlemmer. Dersom skipet var på vei til opphugging, er det å anse som ulovlig eksport av farlig avfall.

 

Har lagret farlig avfall ombord

Bellona varslet også om mistanker om at det hadde blitt lagret farlig avfall ombord på skipet mens den lå i opplag. Sjøfartsdirektoratet har nå avdekket at det er større mengder uidentifisert avfallsvæske om bord. Skipet må ha samtykke fra miljømyndighetene for å kunne transportere dette avfallet ut av Norge.

Miljødirektoratet pålegger rederiet Nabeel Ship Management LTD og skipets kaptein å sørge for at Harrier ikke forlater Gismarvik havn.

– Dette skipet både er avfall og har avfall om bord. Det får ikke seile før vi er sikret at det ikke går til ulovlig vraking og at avfallet går til forsvarlig behandling, sier Hambro.

 

ingressimage_sigurd.JPG Sigurd Enge

Var trolig på vei til opphugging i Pakistan

Tirsdag 4. april gikk Miljødirektoratet ombord i skipet (som nok en gang har skiftet navn, denne gang til «Harrier»). Etter tilsynet pålegger Miljødirektoratet skipet å bli liggende i Gismarvik til de kan bevise at skipet ikke går til ulovlig opphugging. Direktoratet krever også at større mengder oljeholdig avfall blir levert til forsvarlig behandling i Norge.

– Vi mener det er overveiende sannsynlig at Harrier var på vei til ulovlig opphugging i Pakistan, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Fram til nå har rederiet Nabeel Ship Management LTD hevdet at skipet var på vei til Oman for reparasjon. Men ifølge Miljødirektoratet har flere involverte aktører nå bekreftet at skipet er på vei til vraking.

Under tilsynet ble det avdekket at Harrier har en enveis forsikringspolise kalt «brake up voyage», fra Høylandsbygd til Gadani, Pakistan – kjent for å ta imot skip til såkalt beaching, en metode hvor skip kjøres opp på stranden og plukkes fra hverandre manuelt med stor risiko for arbeidernes liv og helse og miljøskade.

 

– Historisk!

Dette er første gang norske myndigheter tar i bruk Baselkonvensjonen om farlig avfall for å unngå at skip med farlig avfall skrotes i utviklingsland.

– Dette er historisk og kommer til å bli lagt merke til over hele verden. Det gjør at andre lands myndigheter lettere kan lykkes i tilsvarende saker i framtiden, sier Bellonas shipping-rådgiver Sigurd Enge til Stavanger Aftenblad.

Enge tror ikke at myndighetene hadde grepet inn uten bekymringsmeldingen fra Bellona og NGO Shipbreaking Platform.

– Tidligere har ikke dette vært høyt nok på agendaen hos norske myndigheter. Denne gangen klarte vi å servere mange nok indisier til at myndighetene fikk grepet inn, sier Enge til Aftenbladet.

 

Løgner og falske dokumenter

Direktør Ingvild Jenssen i NGO Shipbreaking Platform er overbevist om at skipet i realiteten er solgt til en cash buyer, altså et selskap som lever av å kjøpe og videreselge skip til opphugging på strender i India, Bangladesh og Pakistan.

Det er uansett bragt på det rene at dokumentene gitt til norske myndogheter som viste at skipet skulle til Oman, er falske.

– Dette var åpenbart gjort for å slippe unna tilsyn ombord knyttet til eksport av farlig avvfall. Cash buyeren som står bak Tide Carrier måsvare for disse falske dokumentene, og i tillegg betale tilbake det norske myndigheter har brukt på redningsaksjonen.

Jenssen mener også at Eide Shipping, som opprinnelig eide skipet, må holdes ansvarlig:

– De solgte skipet til en cash buyer. Det indikerer tydelig at de deltok i forsøket på ulovlig eksport av skipet og avfallet ombord, sier Jenssen.

Ifølge en rapport fra NGO Shipbreaking Platform gikk 668 av totalt 862 opphuggede skip i 2016 til beaching.