Media

Arbeidere hogger skip uten verneutstyr

Arbeidere hogger opp skip på en strand, uten verneutstyr.

Arbeidere hogger skip uten verneutstyr

Arbeidere hogger skip uten verneutstyr