Nyheter

Carnival Cruises tar grep i kampen mot beaching

<small><i>Sigurd Enge, fagansvarlig shipping og Arktis</i></small>
Sigurd Enge, fagansvarlig shipping og Arktis
Thomas Theis-Haugan

Publiseringsdato: 4. august, 2020

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Denne uken tas skipene Carnival Fantasy og Carnival Inspiration ut av tjeneste. I samråd med Bellona har Carnival valgt å sende skipene til Tyrkia for resirkulering. - Ved å velge et tyrkisk verft fremfor å sende skipene til India, setter Carnival et viktig eksempel for ansvarlig resirkulering av skip, sier Sigurd Enge i Bellona.

– Det er en stor seier at vi gjennom vårt samarbeid med Carnival har klart å finne en god løsning i Tyrkia. At en internasjonal aktør av Carnivals kaliber tar denne typen etiske valg håper jeg vil bidra til å sette en etterlengtet presedens i bransjen, sier Sigurd Enge som er fagansvarlig for shipping i Miljøstiftelsen Bellona.

Bellona har gjennom to tiår jobbet med å avskaffe den beryktede beachingvirksomheten og med å få norske og internasjonale redere til å velge verft som hugger opp skipene med minst mulig skade på miljø og mennesker.

– Det er alt for mange redere, også norske, som utelukkende går etter pengene og unndrar seg ansvaret for de store lokale skadene de påfører naturen og arbeiderne på strendene i India, Pakistan og Bangladesh, forteller Enge.

Hvorfor Tyrkia og ikke Sør-Asia?

I Sør-Asia blir skip kjørt opp på strendene og kuttet opp i tidevannssonen. Da har man ingen kontroll på utslipp av olje, kjemikalier eller andre miljøfarlige stoffer, og konsekvensen er at de ender opp i naturen og havet. Arbeidsforholdene på strendene er uverdige med hyppige arbeids- og dødsulykker.

I Tyrkia kjøres skipene opp på land og håndteres på et fast dekke hvor man samler opp vesken som kommer fra skipene under huggeprosessen.  Tyrkia har forsvarlig avfallshåndtering som gjør at miljøfarlige komponenter ikke forurenser omgivelsene etter at de er tatt ut av skipet. Til forskjell fra under beachingpraksisen, hvor fallende strukturer under kutting forårsaker utallige ulykker og dødsfall, bruker man i Tyrkia kraner som fjerner denne risikoen og sikrer arbeidsforholdene til verftsarbeiderne.

Strengeste standard i verden

Hong Kong Konvensjonen, som er den internasjonale sjøfartsorganisasjonens lovtekst når det gjelder skipsopphugging, er ikke trådt i kraft, så det finnes i praksis ikke et internasjonalt bindende lovverk som regulerer hvordan skip skal resirkuleres. Skip med europeisk flagg er imidlertid lovpålagt å resirkulere skipene sine ved EU godkjente verft. Inspeksjoner fra EU kommisjonen har vist at tyrkiske verft tilfredsstiller EU sitt regelverk.

– Carnival Fantasy bærer Panama-flagg og Carnival Inspiration Bahamas-flagg og de er således ikke bundet av EU-regelverket, men Carnival velger å foreta resirkulering av skipene sine i tråd med europeisk standard – som er den strengeste i verden. Det er inspirerende å jobbe med partnere som lytter til og deler Bellonas visjoner for bærekraft og som stiller krav til arbeidsforholdene til sine leverandører, sier Enge.

Bellona mener at også norske redere må slutte å dumpe skipene sine på strendene i Sør-Asia og bruke verft som har anstendige arbeidsforhold og kontroll på utslipp og avfall fra avhendingen av skipene.

– Carnival viser stort lederskap som illustrerer at bærekraftig drift ikke bare er ord for deres festtaler, men aktive valg de tar. Ja, man får mindre betalt for stålet i Tyrkia enn i India fordi de tyrkiske verftene har investert i moderne industrianlegg og fordi de betaler arbeiderne anstendig lønn. Det er en pris Carnival betaler og bransjen burde følge deres eksempel, oppfordrer Enge

Næringsmuligheter for Norge

Norge er en stor skipsfarts- og oljenasjon med høy kompetanse innen begge næringene. Vi mangler kapasitet på resirkulering og har behov for aktører som håndterer skip og oljeinstallasjoner når de skal ut av tjeneste på en bærekraftig måte.

– Bellona jobber med flere initiativ for å få nyetableringer innenfor resirkulering av skip og plattformer. Det er viktig at skip og plattformer ikke bare har høy standard når de bygges og driftes, vi trenger tilsvarende standard på verftene som skal demontere dem etter endt tjeneste. På den måten kan vi ta vare på materialene og unngå at verdifulle ressurser går til spille, sier Enge.

Bellona har bistått Carnival Cruises med vurderinger av risikoen ved verftene i India og med å finne partnere som bistår Carnival med å gjennomføre arbeidet på en skikkelig måte. Det har resultert i at de nederlandske spesialistene på skipsopphugging, Sea2Cradle, er hyret inn for å sikre at resirkuleringen av Carnival Fantasy og Inspiration foregår på best mulig måte.