Nyheter

Shippingindustriens skitneste problem

Sigurd Enge, seniorrådgiver shipping i Bellona på Trade Winds Ship Recycling Forum i Singapore.
Sigurd Enge, seniorrådgiver shipping i Bellona på Trade Winds Ship Recycling Forum i Singapore.
Foto: Bellona

Publiseringsdato: 12. oktober, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

–Endelig er Hong Kong Konvensjonen for sikker og miljøvennlig resirkulering av skip ratifisert og blir gjeldende fra juni 2025. Men den er langt ifra god nok, sa seniorrådgiver Sigurd Enge i Bellona på Trade Winds Ship Recycling Forum i Singapore onsdag.

TradeWinds Ship Recycling Forum, som arrangeres denne uka, regnes som en av de viktigste internasjonale møteplassene for alle som er involvert i resirkulering av skip. Bellonas Sigurd Enge, som også sitter i styret til NGO Shipbreaking Platform, deltok i en paneldebatt om håndtering av farlig avfall fra skipsopphugging, et alvorlig og skittent problem.

Etter 15 år kan vi se framover og ta fatt på neste skritt i arbeidet med å renske opp i denne industrien, sa Enge.

Han mener at konvensjonen, som regulerer hvordan opphuggingen av skip skal skje, har mange mangler og sier det er først i 2025 arbeidet med en oppdatering kan starte.

80 prosent havner i Sør-Asia

I følge den siste rapporten fra The Shipsbreaking Platform og Human Rights Watchs er den endelige destinasjonen for over 80 prosent av all utrangert skiptonnasje i verden en av tre strender i Sør-Asia: Chattogram i Bangladesh, Alang i India, og Gadani i Pakistan. Ved å kutte kostnader på sikkerhet, arbeidskraft og miljøvern, tilbyr mange av disse sørasiatiske verftene å kjøpe utgåtte skip til mer enn det dobbelte av prisene til deres neste nærmeste konkurrenter.

Ifølge rapporten skjer det for ofte brudd på sikkerhetsregler ved disse opphuggingsverftene, og farlig avfall havner i miljøet.

Sammen med Enge deltok representanter fra både verftene og spesialister tilknyttet resirkulering av skip i paneldebatten. Enge fikk kritiske spørsmål på konferansen, og det ble blant annet hevdet at Shipbreaking Platform svartmaler situasjonen. Til det svarte Enge at det er fakta som presenteres og at Shipbreaking Platform jobber for å beskytte miljøet og arbeiderne og for at det farlige avfallet blir håndtert forsvarlig.

De utallige rapportene om alvorlige ulykker og farlig forurensing ved verftene viser nødvendigheten av å løfte standarden og kravene til denne bransjen, sa Enge.

– Vi har et ansvar

Enge sa også at landene som har størst opphuggingsaktivitet og som har ratifisert Hong Kong-konvensjonen har et ansvar for å sørge for at det finnes akseptable anlegg for mottak av farlig avfall og at det stilles krav om både miljø og arbeidsforhold.

–Vi trenger verft som kan resirkulere skipene, også i Europa. Norge, med all sin oljevirksomhet og stor skipsflåte, må ta sitt ansvar for å bygge mottak, både for oljeinstallasjoner og skip. Vi har et ansvar, vi trenger metallene og vi har kompetanse til å håndtere farlig avfall. Mitt ønske til konferansen er at vi kan bli enige om en felles visjon, en nullutslippsvisjon som alle kan være enige om. Hvordan vi skal komme dit og hvor lang tid det vil ta blir neste skritt. Resirkulering av skip blir viktigere i fremtiden for å forsyne det grønne skiftet med metaller, sa Enge.