Nyheter

Norsk ambassadør motarbeider norsk lov

Skipsopphugging på en strand i Sør-asia.
Skipsopphugging på en strand i Sør-asia.
The Shipbreaking Platform

Publiseringsdato: 10. april, 2024

Skrevet av: Signy Fardal

Bellona og NGO Shipbreaking Platform har sammen med en rekke aktører i Norges gjenvinning- og avfallsbransje sendt et åpent brev til utenriksministeren og klima- og miljøministeren. De reagerer kraftig på at Norges ambassadør til Bangladesh i flere internasjonale medier har oppfordret norske redere til å sende skip dit for opphugging.

– Norske myndigheter må styrke norsk gjenvinning, ikke verft i Bangladesh hvor vi vet at det foregår brudd på menneskerettigheter og omfattende forurensning, sier seniorrådgiver for shipping i Bellona, Sigurd Enge.

I brevet til utenriksminister Espen Barth Eide og klima- og miljøminister Anders Bjelland Eriksen blir det presisert at Norges ambassadør i Bangladesh, Espen Rikter-Svendsen, gjennom sine uttalelser i internasjonale medier oppforder til brudd på norsk og europeisk lovverk.

– EUs regelverk krever at skip til resirkulering kun sendes til verft som er godkjent av EUs medlemsstater. Ingen av verftene i Bangladesh er godkjent for resirkulering av skip som seiler under europeiske flagg eller skip som oppholder seg i EU/EØS området. Sikker og miljøvennlig gjenvinning av skip kan ikke gjennomføres i tidevannssonen. Det er dessuten forbudt under norsk og internasjonal lov og sende farlig avfall til Bangladesh. Når man vet at det er bedrifter med både ekspertise og tilrettelagt infrastruktur som kan gjøre jobben, også her i Norge, bør oppfordringen til rederinæringen være å benytte seg av disse verftene, sier daglig leder Ingvild Jenssen i NGO The Shipbreaking Platform.

Ingvild Jenssen, daglig leder i NGO The Shipbreaking Platform.

Motarbeider norsk lov

– Norske verft og gjenvinningsbedrifter er avgjørende for å gjennomføre en sirkulær materialforvaltning. Å oppfordre til å sende skip til Bangladesh er i praksis å motarbeide både norsk lov og norske bedrifter. Det er åtte verft i Norge som er godkjent for opphugging. Det er disse verftene utenrikstjenesten skal promotere når det er snakk om resirkulering av skip, sier Enge.

Seniorrådgiver skipsfart og arktis Sigurd Enge.

Bellona og NGO Shipbreaking Platform har i mange år jobbet for å få slutt på uetisk og miljøfiendtlig opphugging av skip på strendene i Bangladesh, India og Pakistan.

Brevets avsendere, som inkluderer både interesseorganisasjoner og bedrifter, ønsker fokus på det norske potensialet for forsvarlig håndtering av avfall og materialer til gjenvinning.

 • Miljøstiftelsen Bellona
 • NGO Shipbreaking Platform
 • Norsk Industri
 • Avfall Norge
 • Norsk Forening for Farlig Avfall (NFFA)
 • NG Group
 • Stena Recycling
 • Green Yard
 • Fosen Gjenvinning
 • Norscrap
 • AF Offshore Decom

Les brevet her

Les artiklene hvor Norges ambassadør snakker om skipsopphugging i Bangladesh:

The Daily Star

The Daily Messenger

TBS News

Les rapporten fra NGO The Shipbreaking Platform her.