Komiteen for Etterbruk av Fornebu

Terje Bøhler
23/02-1998 12:00
Utbyggingen på Fornebu truer unike naturområder på Fornebus vestside.

Naturreservatene i Koksabukta og Storøykilen er viktige Våtmarksområder med ornitologiske verdier av nasjonal betydning (Fylkesmannen 1987). Det er registrert 257 fuglearter her. I naturreservatenes nærområder finns bl.a. vakre kalkfuruskoger og strandenger med meget stort biologisk mangfold. Over 700 plantearter er registrert. Utbyggingsforslagene truer disse unike områdene, og er i direkte strid med de anbefalinger som er gitt fra NINA (Norsk Institutt for Naturforskning – Oppdragsmelding 425). Kommunedelplanen er også blitt godtatt – til tross for innsigelser fra Fylkesmannen.

Les mer:

Les hva andre mener:

Bellona

info@bellona.no