Nyheter

Rødliste kan bli svartelistet

Publiseringsdato: 23. mars, 1999

Bernkonvensjonens sekretariat behandler rovdyrpolitikken som en mulig sak mot Norge.

Tidligere denne måneden ba Bellona konvensjonens sekretariat granske norsk rovdyrforvaltning, med basis i den nasjonale rødlista. Bellona påpeker i et brev at truethetsstatus for bjørn, jerv, gape og fjellrev fastsettes politisk istedenfor faglig slik at artene gis for dårlig vern.

Saken skal fremmes som "possible case file" – mulig sak – på neste møte i konvensjonens komite, den 13. april. Dersom komiteen vil, kommer forvaltningen av norske rovdyr opp på partsmøte i desember.

Partsmøtet består av representanter for landene som har underskrevet konvensjonen, og kan vedta å åpne en sak mot Norge. Dette innebærer i praksis fordømmelse fra Europarådet, ettersom Bern-konvensjonen er en Europarådsavtale. Norge havner i "verstingklassen" sammen med blant andre Hellas, Storbritannia og Tyrkia, og vi blir der til praksis er endret. En sak blir nemlig ikke henlagt før forholdet er utbedret.