Nyheter

Spesialavfallsmonopolet er opphevet

Publiseringsdato: 26. oktober, 2000

Skrevet av: Tomas Bøhler Torsen

Nord-norsk Energigjenvinning har fått tillatelse til behandling av spesialavfall, og NOAHs monopol er dermed opphevet. Bellona er positive til at det etableres et nytt behandlingsanlegg for spesialavfall i Norge, men stiller seg sterkt kritisk til lokaliseringen av forbrenningsanlegget i Mo i Rana.

 

26/10-2000

Spesialavfallsmonopolet er opphevet

Nord-norsk Energigjenvinning har fått tillatelse til behandling av spesialavfall, og NOAHs monopol er dermed opphevet. Bellona er positive til at det etableres et nytt behandlingsanlegg for spesialavfall i Norge, men stiller seg sterkt kritisk til lokaliseringen av forbrenningsanlegget i Mo i Rana.

 

Miljøverndepartementet har gitt etter, og Nord-norsk energigjenvinning (NNEG) får nå tillatelse til å behandle organisk spesialavfall.

Bellona har tidligere vært kritisk til NOAHs monopol på behandling av spesialavfall, fordi det hindrer utviklingen av fremtidsrettet miljøteknologi. Det er positivt at det nå kan etableres et nytt forbrenningsanlegg for spesialavfall i Norge. Bellona er derimot sterkt kritiske til lokaliseringen av anlegget i Mo.

NNEG hevder at anlegget ikke vil bidra nevneverdig til forurensingsnivået i luften i Mo. Dette er ingen beroligende konklusjon for befolkningen i Mo, som allerede er svært utsatt for forurensing. Det eneste som kan være positiv for befolkningen i Mo er løsninger som reduserer utslipp av støv, tungmetaller og farlige miljøgifter.

–Det er direkte sørgelig at staten gir konsesjoner som medfører ytterligere forurensing der det trengs aller minst, sier Bellonas Alvhild Hedstein.

Bellona vil kjempe mot en etablering av forbrenningsanlegg i Mo inntil NNEG kan dokumentere at anlegget vil redusere de totale utslippene fra Mo Industripark.

Utslippstillatelsen fra SFT tillater NNEG forbrenning av alle typer avfall, inkludert spesialavfall. Dette betyr at anlegget også vil motta våtorganisk avfall til forbrenning. Forbrenning av våtorganisk avfall gir dårlig energiutbytte og viktige næringsstoffer går til spille. SFT pålegger NNEG å framlegge beregninger over samfunnsøkonomiske effekter ved forbrenning av våtorganisk avfall før slikt avfall tas inn i produksjonen. Det skal tas utgangspunkt i alternative behandlinger for slikt avfall, også alternativer som ennå ikke er etablert. Bellona mener at alternativ biologisk behandling av våtorganisk avfall må være en forutsetning for avfallsforbrenning.