Nyheter

Ukritisk nettportal om sprøytegifter

Publiseringsdato: 24. oktober, 2000

Skrevet av: Marius Holm

Plantevernmiddel.net er en ny nettportal i regi av Landbrukstilsynet, som samler statlig informasjon omkring bruk av sprøytegifter. Miljøvirkninger og langsiktige helseeffekter er forbigått i stillhet.

Nettsiden gir en god oversikt over tilgjengelig statlig informasjon vedrørende plantevernmidler, med linker til regelverk, statistikk og publikasjoner fra de aktuelle etater innenfor mat, miljø og helseområdet. Men med unntak av enkelte nyhetssaker om giftrester i stangselleri, er miljøinformasjon nærmest fraværende.
På portalens temasider er ikke miljø et tema. Opplysninger om arbeidsmiljø og håndtering av akutte forgiftningsuhell er viktig nok, men unnskylder ikke fraværet av kritisk blikk på bruken av gift i landbruket. Landbrukstilsynets visjon, ifølge deres egen nettside, er «Trygg framtid for norsk mat og miljø». Likevel ønsker man ikke å fortelle publikum om nedbrytningshastighet for sprøytegifter i naturen, og heller ikke om usikkerhet knyttet til langsiktige helseeffekter av giftrester i mat og drikkevann.
Nettportalen er et samarbeidsprosjekt mellom ni aktører på miljø, helse og plantevernområdet, blant annet Statens næringsmiddeltilsyn, forbrukerrådet og Landbrukstilsynet. Sistnevnte har både redaktøransvar og økonomisk ansvar for portalen.