Nyheter

Gjødselproduksjon ved pyrolyse av biomasse

Publiseringsdato: 26. februar, 2001

Skrevet av: Tomas Bøhler Torsen

At pyrolyse kan benyttes for å utvinne drivstoff fra biomasse er godt kjent. Nå jobber engelske forskere med en metode som benytter pyrolyse av jordbruksavfall og biomasse i produksjon av et høyverdig gjødselprodukt.

Ideen er en total resirkulering av biomassen til gjødsel uten produksjon av avfallsstoffer. Prosessen vil ifølge forskerteamet ikke gi noe avfallsprodukt da biproduktene enten blir utnyttet som energi i prosessen eller forblir i den pyrolytiske væsken som viktige komponenter for gjødselsproduktet.

Gjødselen produseres ved at en samtidig med pyrolytisk dekomponering tilfører nitrogen gjennom oksidasjon av ammoniakk og innblanding av næringsstoffer. Gjødselen kan fremstilles ved forskjellige metoder:

1. Nitrogenholdige komponenter blandes med pyrolysevæsken.
2. Nitrogenholdige komponenter blandes inn i biomassen før pyrolyse
3. Direkte reaksjoner med nitrogenholdige komponenter i pyrolyseprosessen.

Gjødselsproduktet er foreløpig kun testet i mindre skala, noe som har gitt oppløftende resultater. Produktet vil nå testes i større skala på miscanthus (bioenergiplante) i Danmark og på hvete i Storbritannia. Gjødselen har ikke eksakt de samme egenskapene som kunstgjødsel da den er en sakte næringsutløsende gjødsel. Men slik gjødsel har gode jordforbedringsegenskaper og vil derfor kunne erstatte bruken av kunstgjødsel helt eller delvis. Fremstilling av kunstgjødsel er en energikrevende prosess, mens hos det pyrolytiske gjødselsproduktet vil råvarekilden være delvis selvforsynt med bioenergi til fremstillingsprosessen. I tillegg bevares næringsstoffer i avfallet som ellers ville gå til spille dersom avfallet kun ble unyttet som bioenergikilde.

Det finnes også andre metoder under utvikling for produksjon av høyverdig gjødselsprodukter basert på bioavfall. Det norske selskapet Agronova er snart i gang med sitt første anlegg hvor de produserer gjødsel av avløpsslam og våtorganisk avfall gjennom kjemisk hydrolyse. Denne prosessen går i hovedsak ut på å ekstrahere næringsstoffene i bioavfallet gjennom tilsetting av kjemikalier.