Nyheter

30000 i bot for ulovlig sprøyting

Publiseringsdato: 6. juli, 2001

Skrevet av: Marius Holm

En urtedyrker er ilagt 30 000 kroner i bot av Økokrim for ulovlig sprøyting. Bøtelegging for ulovlig sprøyting forekommer svært sjelden, og dette er det første tilfellet på flere år. Vanlige bønder slipper anmeldelse, sier Landbrukstilsynet til Bellona

En urtedyrker er ilagt bot på 30 000 kroner av Økokrim for ulovlig bruk av sprøytegiften Diklorvos i rosmarin. Landbrukstilsynet anmeldte forholdet etter at Statens næringsmiddeltilsyn påviste Diklorvos i et parti rosmarin. Dikorvos er ikke tillatt brukt i rosmarin, og restverdiene som ble funnet var dessuten langt over grenseverdien for spiselige vekster generelt.


Sjelden bøtelegging

Det er svært sjelden brudd på reglene for sprøytegifter fører til politianmeldelse. Enda sjeldnere er det at en anmeldelse fører til bøtelegging. Avdelingsdirektør i Landbrukstilsynet, Ellen Mari Grande, sier til Bellona at antallet anmeldelser de siste to-tre årene, trolig ligger på to til tre saker, hvorav dette er det første tilfellet av bøtelegging fra Økokrims side.


Bønder slipper politianmeldelse

– Myndighetene har andre sanksjonformer mot vanlige gårdbrukere, som gjør politianmeldelse overflødig. Inndragelse av autorisasjon til bruk av plantevernmidler og avslag på søknad om produksjonstilegg er de vanligste reaksjonsformene mot bønder som bryter regelverket, sier Grande. Mot andre brukere av sprøtegift, som ikke har hverken autorisasjon eller produksjonstilskudd, brukes politianmeldelse i mangel av mildere sanksjonsformer.