Nyheter

Høyesterettsseier for miljøet

Publiseringsdato: 26. juni, 2003

Skrevet av: Anders Hauge

Etter å ha tapt i to instanser, vant organisasjonen Stopp Regionfelt Østlandet frem i Høyesterett. Saken gjaldt hvorvidt organisasjonen har adgang til å bringe saker inn for domstolene.

Saken har sin bakgrunn i at organisasjonen Stopp Regionfelt Østlandet (SRØ) begjærte midlertidig forføyning for å stanse oppstart av veibygging i skytefeltet. Denne begjæringen ble ikke tillatt fremmet fordi namsretten og senere lagmannsretten mente at SRØ manglet såkalt rettslig interesse.


Sankthansfeiring

Avgjørelsen falt på den regntunge Sankthansaften, samme dag som aksjonister fra Natur og Ungdom og SRØ begynte sin aksjon i skytefeltet. Høyesterett sendte med sin avgjørelse et solglimt til aksjonsdeltakerenes stormfulle protest mot forsvarets utbygging.


Forventet

Resultatet var forventet hos Bellonas juridiske avdeling.


-Vi hadde tillit til at Høyesterett ikke ville opprettholde rettsanvendelsen som ble lagt til grunn av underinstansene. Lagmannsrettens flertall bygget sin avgjørelse på firkantet og formalistisk juss, sier en engasjert Jon Gauslaa, juridisk rådgiver i Bellona.


Det er betryggende at Høyesterett viderefører prinsippene fra den toneangivende Altakjennelsen, og sikrer at organisasjoner av denne art gis adgang til å ivareta sine demokratiske rettigheter for domstolene, uttaler Gauslaa.