Nyheter

Om å STOLE på bedrifters samfunns- og miljørapportering…

Publiseringsdato: 2. april, 2004

Skrevet av: Rune Frøyland

Den børsnoterte stolprodusenten HÅG ASA kommer med udødelig presisering i sin årsrapport for 2003.

Vi leser en del miljø- og samfunnsrapporter i løpet av et år og kommer følgelig over en og annen pussig formulering i tillegg til en del åpenbare mangler og feil. At HÅGs miljørapportering for de siste årene har vært grovt misvisende og villedende er det ingen grunn til å tvile på. Bedriften innrømmet jo selv tidligere i vinter at de har hatt ulovlige utslipp av prosessvann til kommunalt avløp, tømt forurenset prosessvann på deponi og benyttet antatt luftforurensende pyrolyse til rengjøring av produksjonsutstyr uten offentlig tillatelse. Dette gjøres det da også kort rede for i årsrapporten for 2003 som ble publisert i dag.


Bedriften har derfor et åpenbart behov for å gjenvinne tilliten hos sine aksjonærer, kunder og ikke minst nærmiljøet. Mye tyder på at ledelsen har sett et stort behov for å gjennomgå alle sine rutiner og presisere hva de driver med.


På side 36 finner vi derfor følgende kommende klassiker:


”HÅG er ikke involvert i tobakksindustri, narkotika eller våpenhandel.”Ja, ærlighet varer lengst. Hvis ikke dette beroliger eierne, så vet ikke vi! Endelig er enhver spekulasjon om at selskapets produkter inngår i stolbombeproduksjon, at man kan smugle kokain i setene eller røyke armlenene, lagt død. Men vi mangler fortsatt en målsetning om at stolene i fremtiden skal utstyres med sikkerhetsbelter og fallskjerm…


Hele årsrapporten finner du her