Nyheter

Siste reis for en liten sliter

Den gang da.. <BR> Frederic Hauge og Morten Harket kjører Norges første elbil ulovlig gjennom bomringen i Oslo for å få politikerne til å bedre rammevilkårene for miljøvennlig transport.

Publiseringsdato: 27. april, 2004

Skrevet av: Hanne Bakke

Forrige uke ble punktum satt for et lite stykke miljø- og samferdselshistorie. Norges første elbil la ut på sin siste reis - til høggeren.

Norges første elbil, en Larel, har vært i Bellonas eie siden 1989 og har vært sterkt medvirkende til å bane vei for at man i dag kan kjøre miljøvennlig med mikroskopiske utgifter. Momsfritak ved anskaffelse, fritak for vegavgift, gratis bompassering i Oslo, gratis kommunal parkering og gratis ladestrøm mange steder er noen av fordelene Larelen har vært med på å legge grunnlaget for.


I 1989 kjøpte Bellona Larelen i Sveits sammen med solenergieksperten Harald Røstvik og a-ha stjernene Morten Harket og Magne Furuholmen. Av trafikksikkerhetsgrunner velges akkurat denne modellen, som egentlig er en ombygd Fiat Panda. Bellona ønsket ikke en eksperimentbil i plast men en mest mulig normal bruksbil som kunne benyttes i bytrafikken i Oslo. Da bilen blir importert til Norge stiller daværende finansminister Gunnar Berge seg positiv til tiltaket og innvilget fritak for importavgift. Etter dette har det vært avgiftsfritt å importere elbiler til Norge, med endelig vedtak på dette i desember 1995.

4ce5d5bd8628da1a7c7bdf6f012b2a81.jpeg Photo: Bellona

Etter at bilen kom til landet gikk det et helt år før den ble godkjent hos biltilsynet, og Bellona måtte sloss en hard kamp med byråkratiet før bilen kunne tas i bruk i juni 1990. Ettersom det ikke fantes noen rubrikk for elbil på biltilsynets skjemaer, måtte vi gjennom en langtekkelig ”Kafkaprosess” hvor det på et tidspunkt ble foreslått å registrere bilen som ”dieseldrevet campingvogn”. Heldigvis gav vi ikke opp og Larelen fikk endelig skilter!


Fra og med juni 1990 ble Larelen satt inn i tjeneste som bytransportmiddel for Bellona. Pakker og brev ble fraktet rundt og ansatte brukte bilen i steden for taxi til og fra møter, og sparte på den måten Oslo-lufta for flere hundre kilo skadelig luftforurensing.


Larelen ble også rikskjendis etter at Frederic Hauge og Morten Harket med pressa på slep kjørte ulovlig gjennom bomringen i Oslo. På den måten ble det satt fokus på hvordan myndighetene kunne tilrettelegge for mer miljøvennlig transport midt i beste sendetid.


På grunn av manglende politisk vilje i Oslo Kommune satte Bellona i verk en aksjon for å forsøke å tvinge fram positive virkemidler for renere luft. I løpet av første del av 90-tallet sto Larelen derfor parkert ulike steder i sentrum uten å betale avgift, og kjørte adskillige turer gjennom bomringen uten å betale. Kravene mot elbilen ble ikke betalt og 7. oktober 1993 tok Kemneren utleggsforretning i bilen på grunn av i alt kr 1500 i ubetalte parkeringsbøter. Kemneren gav en frist på 14 dager til å betale kravet, hvis dette ikke skjedde ville kemneren sende en kranbil for å hente Larelen og sette den på Trafikksjefens inntauingstomt i Sognsveien. Bellona betalte selvsagt ikke bøtene.


I 1993 stevnet A/S Fjellinjen Bellona for forliksrådet for manglende betaling av bomavgift. Beløpet var på kr 8000 – og Bellona aksepterte ikke kravet. Elbilen pådrog seg også en rekke bøter fra private parkereringsselskaper som heller ikke ønsket å bidra til renere byluft.


Etter flere år med sniking i bomringen rundt Oslo, ubetalte bøter og til slutt inndragelse og tvangssalg av Larelen (som Bellona kjøpte tilbake selv for en svært rimelig penge), ble slaget endelig vunnet. Fredag 13. desember 1996 vedtok et enstemmig Storting å frita elbiler for bompengeavgift. Stortingets vedtak om fritak gjaldt alle bommer på norske veier. Alt fra bomringene rundt storbyene til bommer på bruer, tunneler, og så videre. En stor seier for elbilen!


Siste viktige milepæl kom 1. juli i fjor da kollektivfeltene i Oslo og Akershus ble åpnet for elbiler. Dette gjorde det ennå mer attraktivt å skaffe seg elbil, og rekordmange har nå skaffet seg dette miljøvennlige framkomstmiddelet, inkludert medlemmer av kongefamilien.


Bellona er svært stolte over å ha hatt Larelen i sitt eie og vi kommer nok til å trenge litt tid på å venne oss til at den lille hvite sliteren ikke står parkert utenfor Bellona-hovedkontoret.