Nyheter

Skal – skal ikke…

Publiseringsdato: 11. juni, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

I formiddag sendte Skifte eiendom ut en pressemelding via NTB hvor de sa at det neppe ville bli noen undertegning av kontrakten med Smiths venner før på mandag. Direktør Sverre Tiltnes i Skifte eiendom sier til NTB at avtalen står ved lag og at vilkårene for kjøpet er etterkommet. Det er kun kontraktstekniske forhold som skal sees nærmere på, ifølge Tiltnes.

Han presiserer videre overfor NTB at Forsvarsdepartementet ikke har bedt dem om å utsette signeringen eller vente på en avklaring av de politiske forholdene rundt salget.

Dette betyr at høringen kan bli gjennomført før kontrakten er i boks.

Dette er ikke første gangen det har rådet forvirring om kontraktsigneringen.