Nyheter

Vil ha miljømerking av sei

Publiseringsdato: 21. februar, 2006

Skrevet av: Mette Martinsen

Fiskebåtredernes forening søker nå om miljømerking av norsk sei som er fisket i Nordsjøen og nord for 62. breddegrad. Det er første gang det blir søkt om miljømerking av norsk fisk.

Fiskebåtrederne har bedt sertifiseringsselskapet Moody Marine Ltd i Storbritannia om å vurdere hvorvidt det norske seifisket oppfyller kravene til miljømerking av seien. Standarden er satt av Marine Stewardship Council, en uavhengig organisasjon som har utarbeidet miljøstandarder for verdens fiskeri. Målet er å la kundene vite at fisken de kjøper er fisket av forsvarlig forvaltede bestander.

Bakgrunnen for ønsket om miljømerking er at stadig flere kunder vil ha miljømerket fisk. For eksempel har verdens største varehuskjede, amerikanske Wal-Mart, bestemt at de så snart som mulig kun skal selge miljømerket fiskemat. I tillegg har norske fiskeeksportører opplevd å bli utestengt fra markeder fordi fisken ikke er miljømerket.

På verdensbasis er flere enn 40 fiskerier enten sertifisert eller har søkt om miljøsertifikat. Dette utgjør mer enn 3,5 millioner tonn sjømat. Flere viktige fiskeslag har miljøsertifikat – blant annet Alaska Pollock, som er en stor konkurrent til den norske seien. Den new-zealandske fisken hoki er også sertifisert, og har gitt norsk fisk brysom konkurranse på det svenske markedet. Over 26 land tilbyr nå kundene mer enn 320 ulike miljømerkede sjømatprodukter.