Nyheter

Fortsatt ingen avklaring på fornybar energi

Berit K Andersen

Publiseringsdato: 12. mai, 2006

Skrevet av: Gunnar Grini

Revidert statsbudsjett som ble lagt frem av SVs finansminister Kristin Halvorsen, ga ingen signaler om hva regjeringen akter å gjøre for å fremme produksjon av fornybar energi.

Etter at arbeidet med å innøre et felles norsk-svensk marked for grønne el-sertifikater havarerte i vinter, lovet olje- og energiminister Odd Roger Enoksen at regjeringen skulle innføre nye og bedre virkemidler for å fremme produksjon av fornybar energi. Disse virkemidlene lar tydeligvis vente på seg. Regjeringen har fortsatt ikke kommet opp med ett eneste alternativt virkemiddel, og heller ikke revidert statsbudsjett som ble lagt frem i dag, gir noen avklaring på hvordan den rød-grønne regjeringen vil premiere fornybar energiproduksjon.

Bellona begynner nå å miste tålmodigheten med de rød-grønne, og forventer at regjeringen legger frem et konkret forslag før sommeren. Økonom og rådgiver i Bellona, Marius Holm, uttaler at han håper utsettelsen skyldes at departementet bruker tiden til å komme frem til bedre virkemidler for fornybar energiproduksjon enn vi har i dag.

I et brev som ble sendt til Enoksen og Stortingets energi- og miljøkomite 22. mars i år, krevde åtte organisasjoner høye ambisjoner og nye virkemidler for fornybar energi i Norge. Organisasjonene pekte på at det finnes flere mulige virkemidler som kan bidra til effektiv realisering av høye ambisjoner for fornybar energi. Det kritiske punktet er at ordningen må være forutsigbar for investorer, og gi klare incentiver til økonomisk optimale investeringer. Det gjør ikke dagens ordning, som er basert på at utbyggere må søke investeringstilskudd hos Enova.