Nyheter

Marine fôrressurser

Publiseringsdato: 8. juni, 2006

I intensiv oppdrett, som oppdrett av laksefisk i Norge, brukes det fiskemel og fiskeolje i fôret til fisken. Dette avsnittet gir en oversikt over verdens største produsenter av fiskemel og -olje. Hovedvekten er lagt på hvilke bestander som hovedsakelig nyttes til denne produksjonen, tilstanden til disse bestandene samt en vurdering av hvorvidt forvaltningen kan betraktes som bærekraftig.

Verdens totale fangst av fisk
I perioden fra 1950 til slutten av 1980-tallet viser fangststatistikken en jevn økning fra ca. 20 millioner tonn opp til ca. 90 millioner tonn. Fra slutten av 1980-tallet og frem til i dag har vi også ifølge FAO-statistikk hatt en økning i fangsten. Skal vi tro statistikkene, skyldes økningen de siste 20 årene ene og alene vekst i Kinas fiskerinæring. Det er imidlertid flere som trekker landets innrapportering i tvil (Watsen & Pauly, 2001). Ser vi bort fra Kinas fangst, har vi hatt en nedgang i verdens totale fiskefangst fra slutten av 1980-årene og fram til i dag. De siste 10-15 årene kan tyde på at verdens totale fangst av fisk har nådd et nivå på ca. 100 millioner tonn årlig. Med tanke på at 75 prosent av verdens fiskebestander er fullt ut beskattet, overbeskattet eller trenger tid til oppbygging etter en kollaps (FAO, 2002a), er det lite som tyder på at vi kan vente oss en økning i den totale fangsten. Mer nærliggende er det å spørre om dagens fangstnivå er bærekraftig, eller om vi vil se en nedgang i fiskebestandene som følge av for høyt fiskepress.

Bestand FAO-område Nasjoner Status*
Atlantic herring Nordvest atlanteren (21) Canada, USA U-F-R
Atlantic menhaden Nordvest atlanteren (21) USA F
Atlantic mackerel Nordvest atlanteren (21) Canada, USA F
Capelin Nordvest atlanteren (21) Canada F
Blue whiting Nordøst atlanteren (27) Norway, Russian Fed., Iceland, Faero O
Norway pout Nordøst atlanteren (27) Denmark, Norway ?-F
Sandeels Nordøst atlanteren (27) Denmark, Norway, Sweden F
Atlantic herring Nordøst atlanteren (27) Norway, Iceland, Russian Fed., Denmark F
European pilchard Nordøst atlanteren (27) Portugal, Spain, France, UK ?-F
European sprat Nordøst atlanteren (27) Denmark, Poland, Sweden, Latvia ?-F
Atlantic horse mackerel Nordøst atlanteren (27) Netherlands, Norway, Ireland, France F
Atlantic mackerel Nordøst atlanteren (27) UK, Norway, Ireland, Russian Fed. F
Capelin Nordøst atlanteren (27) Iceland, Norway, Russian Fed. F
Atlantic menhaden Vest/midt atlanteren (31) USA F
Atlantic thread mackerel Vest/midtl atlanteren (31) USA, Cuba ?
Gulf menhaden Vest/midt atlanteren (31) USA F
Round sardinella Vest/midt atlanteren (31) Venezuela M/F
Japanese anchovy Nordvest Stillehavet (61) China, Japan, Korea Rep. F
Japanese pilchard Nordvest Stillehavet (61) China, Japan M
Chub mackerel Nordvest Stillehavet (61) China, Japan, Korea Rep. F
Japanese jack mackerel Nordvest Stillehavet (61) Japan, Korea Rep. F
Alaska pollock Nordøst Stillehavet (67) USA F
Pacific herring Nordøst Stillehavet (67) USA, Canada M-O
California pilchard Øst/midt Stillehavet (77) Mexico, USA M-F
California anchovy Øst/midt Stillehavet (77) USA, Mexico M-F
Pacific anchoveta Øst/midt Stillehavet (77) Panama M-F
Pacific thread mackerel Øst/midt Stillehavet (77) Panama M-F
Chub mackerel Øst/midt Stillehavet (77) Mexico, USA M
Pacific jack mackerel Øst/midt Stillehavet (77) USA U
Anchoveta Sør-øst Stillehavet (87) Peru, Chile R-O
Araucinan herring Sør-øst Stillehavet (87) Chile F-O
Pacific thread herring Sør-øst Stillehavet (87) Ecuador F
South american pilchard Sør-øst Stillehavet (87) Chile, Peru, Ecuador F-O
Chilean jack mackerel Sør-øst Stillehavet (87) Chile, Peru F-O
Chub mackerel Sør-øst Stillehavet (87) Chile, Peru M-F

*U-underexploited, M-moderately exploited, F-fully exploited, O-overexploited, D-depleted, R-recovering

Kilde: Review of the state of world marine fishery resources. FAO Fisheries Technical Paper 457. Rome, FAO. 235p.

En tredjedel av fangsten til oppmaling
Fiskemel og fiskeolje er viktige protein- og fettkilder for fiskeoppdrettsnæringen. Av verdens totale fangst av fisk går ca. 30 prosent til å produsere fiskemel og fiskeolje. I 2001 ble 29,4 millioner tonn av en total fangst på 91,3 millioner tonn nyttet til dette formålet. De senere år har denne andelen variert mellom 25-35 millioner tonn (FAO, 2002a). Det er fiskeriaktiviteten sørøst i Stillehavet og i Nordøst-Atlanteren som i hovedsak bidrar til verdens produksjon av fiskemel og -olje. På vestkysten av Sør-Amerika fisker Peru og Chile peruansk ansjos (Engraulis ringens), sardin (Sardinops sagax) og chilensk makrell (Trachurus murphyi). I Europa brukes lodde (Mallotus villosus), kolmule (Micromesistius poutassou), sild (Clupea harengus), småsil (Ammodytes tobianus), havsil (Ammodytes marinus), taggmakrell (Trachurus trachurus), makrell (Scomber scombrus), øyepål (Trisopterus esmarkii) og brisling (Sprattus sprattus) i varierende grad til produksjon av fiskemel- og -olje (FIN, 2003).

Produksjon av fiskemel og fiskeolje på verdensbasis
Den årlige produksjonen av fiskemel har siden begynnelsen av 1980-tallet holdt seg på rundt 6,5 millioner
tonn. Peru er helt dominerende med sin fiskemelproduksjon på over 2,2 millioner tonn. Dette tilsvarer ca. 30
prosent av verdensproduksjonen.

Den årlige produksjonen av marin olje har variert rundt 1,2 millioner tonn. Værfenomenet El Niño har i enkelte år kraftig redusert produksjonen, spesielt i 1998 (FAO, 2000a). Også innen produksjon av marin olje er Peru ledende med ca. 45 prosent av verdensproduksjonen.

Fiskemel og fiskeolje er viktige fett- og proteinkilder til oppdrettsfisk, men også andre næringer benytter disse ressursene. Trenden er imidlertid klar; mer og mer av verdens fiskemel og -olje nyttes innen akvakultur. I år 2000 ble 35 prosent av fiskemelet og 57 prosent av fiskeoljen benyttet innen akvakultur. IFFO forventer at dette vil øke til henholdsvis 56 prosent og 98 prosent i 2010.