Nyheter

Oppdrettstillatelser

Kilde: Fiskeridirektoratet

Publiseringsdato: 8. juni, 2006

For å få lov til å drive med oppdrettsvirksomhet i Norge kreves det en tillatelse fra myndighetene. I dag har myndighetene gitt rundt 2000 tillatelser til oppdrett av ulike fiskelag. Nedenfor er det gjengitt historiske oversikter fordelt på laksefisk (laks og ørret), marine arter (torsk, kveite m.fl.) og skalldyr (i hovedsak blåskjell)

bodytextimage_Tillatelser-marine-arter-2..jpg Photo: Kilde: Fiskeridirektoratet

Skalldyr

Oppdrett av skalldyr har i Norge lenge vært nærmest ensbetydende med blåskjell. I 2007 var det 531 tillatelser for oppdrett av blåskjell i Norge. I dag oppdrettes en rekke andre arter av skalldyr i tillegg til blåskjell, både som havbeite (utsett i sjø og gjenfangst) og som kulturer i anlegg. Hummer, kamskjell, kråkeboller og østers er noen eksempler på oppdrett av skalldyr i Norge.