Nyheter

Tungmetaller

Publiseringsdato: 8. juni, 2006

Overvåkningen i regi av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) viser at innholdet av tungmetaller i norsk oppdrettslaks ligger under grenseverdiene med god margin. Tabellen nedenfor sammenligner observerte nivåer av tungmetaller i norsk fisk med grenseverdier satt av EU, og illustrerer tydelig at tungmetallinnholdet i norsk laks ikke gir grunn til bekymring for konsumentenes helse. Kvikksølvinnholdet har falt fra 0,04 mg/kg i 1995 til 0,03 mg/kg i 2005. For bly og kadmium representerer tallene deteksjonsgrensene på henholdsvis 0,01 og 0,005 mg/kg, slika at faktiske verdier kan være lavere.

Arsen (As)
Bly (Pb)
Kadmium (Cd)
Kvikksølv (Hg)
År Antall Snitt (min-maks) Snitt (min-maks) Snitt (min-maks) Snitt (min-maks)
2006 64 1,5 (0,89-2,2) < 0,01 < 0,003 (<0,01-0,026)
2005 20 2,2 (1,8 – 3,0) < 0,01 (< 0,001 – 0,003) 0,03 (0,02 – 0,04)
2004 12 2,4 (1,1 – 3,1) 0,002 (0,002 – 0,003) < 0,001 0,029 (0,024 – 0,036)
2003 25 1,6 (1,2 – 1,9) < 0,01 < 0,002 0,03 (0,015 – 0,033)
2002 45 1,0 (0,9 – 1,9) < 0,01 < 0,001 0,02 (< 0,004 – 0,03)
2001 45 2,0 (0,6 – 3,1) < 0,005 < 0,001 0,02 (0,015 – 0,037)
1998 18 2,0 (1,4 – 4,8) < 0,005 < 0,001 0,02 (0,008 – 0,038)
1995 45 3,0 (1,4 – 4,8) < 0,01 < 0,001 0,04 (0,021 – 0,052)

Kilde: NIFES

EU grenseverdier

Bly (Pb)

0,2 mg/kg for alle arter bortsett fra ål, hestemakrell og sardiner hvor verdien er 0,4 mg/kg, mens reke, krabbeklokjøtt og hummerkjøtt har en øvre grenseverdi på 0,5 mg/kg våt vekt.Grenseverdien omfatter ikke: Krabbe brunmat, hummer innmat, torskelever

Kadmium (Cd)

0,05 mg/kg for alle arter bortsett fra ål, hestemakrell og sardiner hvor grenseverdien er 0,1 mg/kg, mens grenseverdien for krabbeklokjøtt og hummerkjøtt er 0.5 mg/kg. Grenseverdien omfatter ikke: Krabbe brunmat, hummer innmat, torskelever.

Kvikksølv (Hg)

0,5 mg/kg for alle arter bortsett fra uer, gråsteinbit, breiflabb, ål og kveite hvor grenseverdien er 1,0 mg/kg. Grenseverdien omfatter ikke: Krabbe, hummer, torskelever.