Nyheter

Verdi av slaktet oppdrettfisk og skalldyr

Kilde: Fiskeridirektoratet

Publiseringsdato: 8. juni, 2006

Fisk er norges største eksportartikkel etter olje og gass. Utviklingstrekkene er i hovedsak at de tradisjonelle fiskeriene har stagnert mens oppdrettsnæringen er i stadig sterk vekst. Ekportverdien av oppdrett har nå passert verdien fra tradisjonelle fiskerier. I 2006 var fangstverdien i norske fiskerier 11,6 milliarder kroner. Samme år var førstehåndsverdien av havbruk (skalldyr ikke inkludert) på 17 milliarder kroner.

bodytextimage_Verdi-marin-fisk-1998-til-2007.jpg Photo: Kilde: Fiskeridirektoratet

Blåskjell

Etter mange turbulente år for oppdrett av blåskjell passerte eksportverdien i 2005 20 millioner kroner. I 2006 gikk verdien ned til 15 millioner. I 2007 gikk dette noe opp igjen og endte rett under 19 millioner. Andre skalldyrarter i oppdrett i Norge er beskjedne både i volum og verdi. Salgsverdien for kamskjell og østers i 2007 var på henholdsvis 165.000 og 454.000 kroner.