Nyheter

Vil stanse Nyland Syd

Publiseringsdato: 15. juni, 2006

Skrevet av: Mette Martinsen

Oslo Arbeiderparti har i siste liten bestemt seg for å avvise reguleringsforslaget for ny godsterminal, Nyland Syd, på Alnabru. De ønsker å sende reguleringsforslaget tilbake til Byrådet for å fremtvinge andre løsninger i Groruddalen.

Helt frem til midten av mai var alt bare fryd og gammen. Byutviklingskomiteen skrev i et utkast til innstilling 19. mai, hvor det blant annet heter at ”Komiteens flertall, medlemmene fra A, H og F, mener at gode rammevilkår for godsvirksomheten i og rundt Alnabruområdet er en overmåte viktig faktor for satsing på godstransport med jernbane i Norge. Derfor er det også særdeles miljøvennlig å satse på næringsutvikling knyttet til dette landets demografiske tyngdepunkt”. Men i begynnelsen av juni fikk pipen en annen lyd – da sa lederen av Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler, i et intervju med Akers Avis Groruddalen at partiet avviser Nyland Syd.

Utbygging av Nyland Syd vil gi mange miljømessige fordeler. Det vil for eksempel føre til 10-12 000 kjøretøykilometer mindre per døgn nord i Groruddalen. I tillegg kommer en forsterkning av positive miljøtiltak gjennom 100 dekar til Alnaparken, samt at plasseringen minimerer negative miljø- og trafikkonsekvenser.

Styreleder Olaf Brastad i Bellona sier til Bellona Web at han anser det siste utspillet til Oslo Arbeiderparti som ren populisme. Det å ikke følge det som reguleringsplanen legger opp til, vil også redusere muligheten for å få mer transport over fra bil til bane, ifølge Brastad. Dessuten vil det også medføre at utslipp fra lastebilene erstatter mer miljøvennlig transport.

– Groruddalen er en av våre mest sentrale transportårer, og vi ser at dalen må bære store belastninger som følge av storsamfunnets transportbehov. I dette tilfellet vil imidlertid belastningen øke dersom ikke reguleringsplanen blir fulgt, sier Olaf Brastad.