Nyheter

Bellona har hele planen klar

Publiseringsdato: 4. oktober, 2006

Hvordan kan Mongstad bli utgangspunktet for en miljøvennlig CO2-verdikjede i Norge? I en fersk plan kommer Bellona med tekniske, økonomiske og politiske anbefalinger om hva som bør gjøres.

Miljøstiftelsen Bellona anbefaler at det bygges et gasskraftverk med CO2-rensing på Mongstad. Gasskraftverket kan stå ferdig tidlig i 2009, mens det er realistisk å få renseanlegget på plass i 2011.

En norsk CO2-verdikjede etableres ved at CO2 renses fra både crackeren og gasskraftverket på Mongstad. Deretter transporteres CO2 til Sleipner-plattformen hvor CO2 kan lagres permanent eller videredistribueres til oljefelt hvor det er behov for CO2 til meroljeutvinning.

Du finner hele notatet, inkludert en tidsplan, som en fil til høyre.