Nyheter

Bellona om statsbudsjettet

Regjeringen Stoltenberg
Guri Dahl/SMK

Publiseringsdato: 5. oktober, 2006

Her er en liste over hvilke tema Bellona vil være spesielt opptatt av når statsbudsjettet legges fram 6. oktober. Ved hvert tema finner du navn på kontaktpersoner og deres telefonnumre. På selve dagen, fredag 6. oktober, kan journalister også ringe mediekontakt Anne Karin Sæther på 23 23 46 40 eller 90 20 55 20.

Gasskraftverk og CO2-håndtering
Leder Frederic Hauge. Tlf. 23 23 46 10.
(Hauge kan også kontaktes via sin assistent Einar Johansen på 915 11 161).
Nestleder Marius Holm. Tlf. 23 23 46 29 eller mob. 957 21 632.

Rammevilkår for fornybar energi
Nestleder Marius Holm. Tlf. 23 23 46 29 eller mob. 957 21 632.

Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet
Oljerådgiver Unni Berge. Tlf. 23 23 46 32 eller mob. 99 20 50 80.

Miljøgifter/forurenset sjøbunn/avfall
Styreleder Olaf Brastad. Tlf. 23 23 46 41 eller mob. 976 80 324.

NOX-utslipp
Nestleder Marius Holm. Tlf. 23 23 46 29 eller mob. 957 21 632.

Miljøavgift på biler
Nestleder Marius Holm. Tlf. 23 23 46 29 eller mob. 957 21 632.

Hydrogen og biodrivstoff
Nestleder Marius Holm. Tlf. 23 23 46 29 eller mob. 957 21 632.

Oljevernberedskap
Oljerådgiver Unni Berge. Tlf. 23 23 46 32 eller mob. 99 20 50 80.

Atomopprydding i Russland
Leder av Russlandsavdelingen, Nils Bøhmer. Tlf. 23 23 46 16 eller mob. 900 37 517.